Aleksandar Radulović

Generacija 2015/16.

 

Ostvario maksimalnih 45 poena u okviru IB programa. Studira medicinu na UCL u Londonu.

Šta bi rekao koja je glavna prednost pohađanja IB Diploma Programa? Da li ti je iskustvo sa Diploma Programa pomoglo u daljem školovanju, u kojoj meri?

Postoje mnoge prednosti definitivno. Mislim da je struktura programa slična onoj koja se nalazi posle na fakultetu. Ujedno, sama težina programa je svojevrsna priprema za dalje školovanje i olakšava tu tranziciju između srednjoškolskog i fakultetskog nivoa gradiva. I extended esej igra veoma vaznu ulogu kada je reč o nekoj pripremi za dalje, ozbiljnije radove s obzirom da predstavlja prvi susret sa naučnim stilom pisanja. Ceo proces koji uključuje i poštovanje određenih normi, posebno onih koje se odnose na sam format rada (razmak, velicina fonta, stil referenci, itd) odličan je trening, posebno za osobe koje planiraju da se bave buducim naucno-istraživačkim radom. Mislim da mi je vreme utrošeno u pisanju extended eseja mnogostruko pomoglo tokom izrade nekih skorijih radova.