Полагање другог страног језика за сертификат

Могућност похађања припремне наставе

У Основној школи „Руђер Бошковић" ученици се  могу припремати за полагање испита на различитим нивоима (A1, A2, B1, B2 и С1) за стицање сертификата немачког, шпанског, француског, руског и италијанског језика као страног!

За покретање овог пројекта одлучили смо се јер смо желели да понудимо ученицима да поседују међународно признате сертификате који важе доживотно, а који би им им били веома корисни приликом уписа на факултет у иностранству, пресељења, аплицирања за посао у иностранству или за посао који захтева знање ових језика и сл.

Немачки језик

Италијански језик

Француски језик

Шпански језик

Руски језик