Una Ranković

Generacija 2019/20.

Ostvarila je 43 poena u okviru IBDP programa.

Upisla je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.