Školski kalendar

Školski kalendar događaja, aktivnosti, ispita i KAŠ za školsku 2021/22. godinu.

 • Jun

  Završna svečanost Gimnazije „Ruđer Bošković"

 • Jun

  Završna svečanost Osnovne škole „Ruđer Bošković"

  Jun

 • Maj

  Internacionalni dani

 • Maj

  Exhibition

  Maj

 • Maj

  Rekreativna nastava

 • April

  Ruđerov Fest

  April

 • April

  Razmena učenika

 • April

  Cognitia libera

  April

 • Novembar

  Paraolimpijski školski dan

 • Novembar

  Razmena učenika

  Novembar

 • Septembar

  Veliki mali hajde da se igramo