Đorđo Matić

Generacija 2018/19.

Prvi u istoriji postojanja Obrazovnog sistema Ruđer Bošković koji je upisao Vojnu akademiju, smer menadžment u odbrani,  i prvi na Vojnoj akademiji koji je došao iz privatnog obrazovnog sistema i sa međunarodnog programa.