О нама

Основна школа Руђер Бошковић је прва приватна основна школа у Републици Србији, која је акредитована је од стране Министарства просвете Републике Србије са бројем решења 022-05-41/2005-03 od 20.04.2005. 610-00-0134/2007-07 od 26.03.2007.

Основна школа Руђер Бошковић заједно са гимназијом Руђер Бошковић чини јединствен образовни систем.

Основна школа Руђер Бошковић ради по наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете Републике Србије, а примењује и међународне Кембриџ програме за ученике основношколског узраста одобрене од стране Cambridge International Examinations: Cambridge Primary Programme & Secondary One Programme, а од школске 2015/16. године се примењује модел IB Primary Years Programme за узраст од 3 до 11 година.

Савремене методе у настави, анализа свих облика рада са ученицима, реализација бројних ваннаставних активности, као и одељења са 10-20 ученика, омогућавају нашим ученицима стицање квалитетног општег знања, али и вештина и ставова који им у томе помажу . По завршетку основне школе, ученици стичу право да се упишу у све гимназије и средње стручне школе у нашој земљи. Календар образовно-васпитног рада прописује Министарство просвете Републике Србије. Радни дан подразумева целодневни боравак ученика.

Поред редовне наставе, ученици могу да учествују у слободним активностима из следећих области: спорт, плес, уметност (дизајн, хор, филм, драмска уметност), страни језици, лингвистика, новинарство, математика, физика, хемија, историја, екологија, шах...

Током целе године организују се посете културним и научним институцијама, као и гостовања истакнутих уметника, писаца, спортиста, научних радника…

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati