Креативне активности школе

Мали КАШ - ученици од предшколског нивоа до IV разреда

КЕФАЛИЦА 

Игром до нових знања!!!
Учимо математику са задовољством!
Решавамо лепе и занимљиве задатке!
И у математици може да се игра кошарка, пикадо, фудбал, али са мало другачијим правилима. 
Као и у сваком спорту, неопходан је тренинг, а овде је то тренинг мишљења.
Игре меморије, бинго, лавиринти, магични квадрати, мозгалице,укрштенице...учиниће наше дружење веома занимљивим.
Како се не бисмо само играли, организоваћемо математичке турнире и квизове.

НАУКА

Ово је најлакши пут да се ученик уведе у свет науке, препусти машти и чарима бројних законитости природних наука.
Могућност учешћа у бројним пројектима и експериментима о одгонетању вечитих мистерија.
Развија сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности.
Омугућава  интересантан начин упознавања своје околине и развијање одговорности према животном окружењу.

ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

Кроз програм драмске секције, деца примењују већ стечено лично искуство на новонастале ситуације.
Ослобађају се страха да изражавају сопствена осећања, размишљања и идеје јер драма захтева интерпретацију понашања у разним ситуацијама. Уз игру, песме и приче ова секција постаје позорница, а деца њени главни актери.

АРТ

Схватање лиовно-визуелног рада као израза индивидуалног осећања доживљаја и стваралачке имагинације.
Стицање елементарног знања о визуелним комуникацијама и дизајну.
Самостално проналажење садржаја за ликовно изражавање у природи, друштву и личном доживљају света.
Самосталност, маштовитост и оригиналност.
Упознавање уметности и подстицај ликовне активности.

ХОР

Подстиче и негује интересовање према хорском певању различитих стилова и жанрова.
Доприноси естетском развоју и подизања нивоа музичке и опште културе ученика.

ПЛЕС И ФОЛКЛОР

Програм секције има за циљ развијање специфичне плесне моторике, сценског покрета,свести о дечијој народној традицији у Србији, постицање креативности и талента за кореографски рад.

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Концепција наставе овог предмета  посебан нагласак ставља на локалну народну традицију, чиме се у мултинационалној средини каo што је Србија, чувају права и особености мањина и њихов идентитет.

На часовима ће се неговати очување народне традиције кроз дечије стваралаштво:

-прављење једног сеоског дворишта наших предака
-учење казивања народних песама, загонетки, пословица, шаљивих народних прича
-учење народних игара
-ручни радови наших бака – израда таписерије, ћилима, накита
-играчке наших предака – израда лутки
-орнаментика наше етно културе – израда лицидерских срца, шара са пиротских ћилима

СПОРТ

Укључивање ученика у правцу психомоторног, здраственог и социјалног развоја, а које је усклађено према узрасту, способностима и афинитетима сваког ученика.
Спроводе се вежбе релевантних моторичких способности и вештина - основе одбојке, кошарке, рукомета, фудбала и тениса а такође и вежбе примарне, специфичне и ситуационе координације. Код ученика ће се бодовати фер плеј понашање заједно са њиховом успешности у одређеним спортским гранама.

ЈЕЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ

Упознавање ученика са уметничким формама на страном језику и облицима усменог изражавања, интерпретације и креативне употребе језика. Филомови, популарна музика, стрипови, друштвене игре, скечеви пружиће ученицима могућност да се потпуније осете страни језик ,
а истовремено се ближе упознају са културама различитих земаља.

ВЕЛИКИ КАШ- УЧЕНИЦИ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

РАДИО РЕДАКЦИЈА

Руђер радио редакција са радом је почела окторба месеца 2013. године.

Циљ рада радија био је и остао афирмисање деце  у још једној, до тада за њих новој  делатности, усмеравање ка различитим облицима новинарства и откривање склоности ученика  ка одређеној врсти професије.

Идеја je  реализована уз помоћ свих оних који у редакцији са великим задовољаством радe, а покретањем  Радија  наишли смо  на велико интересовање деце који се свакодневно баве што редакцијским радом, где настаје програм, што студијским, одакле вести стижу до ученика слушалаца. Осим тога, успели смо развијемо код деце осећај за тимски рад, јер је Руђер радио редакција заједнички посао свих нас који у њему радимо.

 

ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА

Задаци КАШ-а из историје су:

-упознавање методологије историјске науке
-вежбање рада са историјском литературом и изворима
-развој принципа очигледности у педагошком процесу
-развој схватања историјског окружења и његовог значаја
-развој способности разноврсне интерпретације сакупљених историјских информација
-развој корелативног приступа проучавања тема и окружења

ГЕОГРАФСКА СЕКЦИЈА

Програм секције пружа могућност ученицима да овладају техникамa истраживачког процесау проучавању природних процеса и друштвених појава.
Развија се истраживачки дух и мултикултуралност.
 
АРТ
 
Схватање ликовно-визуелног рада као израза индивидуалног осећања доживљаја и стваралачке имагинације, стицање елементарног знања о визуелним комуникацијама и дизајну, самостално проналажење садржаја за ликовно изражавање у природи,друштву и личном доживљају света, самосталност, маштовитост и оригиналност, упознавање уметности и подстицај ликовне активности.
 
ХОР И ОРКЕСТАР
 
Подстиче и негује интересовање према хорском певању различитих стилова и жанрова.
Доприноси естетском развоју и подизања нивоа музичке и опште културе ученика.На часовима оркестра ученици се оспособљавају да свирају на дечијим музичким инструментима – Орфов инструментаријум.
Ученици се у том периоду упознају са основним елементима музичке уметности. Кроз дечије музичке игре оспособљавају се за уочавање и препознавање дужих и краћих тонова, виших и нижих, слабијих и јачих.
Упоредо се савлађује и свирање на једном од мелодијских инструмената које ученици бирају према могућностима и интересовању.
Идеја школског оркестра јесте да ученици учествују на свим школским приредбама и да јавним наступима стичу искуство битно за касније музичко образовање.
На овим часовима ученици ће изводити аранжмане озбиљне и дечије музике који су прилагођени њиховом узрасту и интересовањима.
 
МОДЕЛАРСТВО
 
Моделарство је место окупљања љубитеља технике који желе да прошире и савладају додатна техничка знања. Секција обједињује рад свих грана техничких делатности а у складу са предзнањима и узрастом ученика .Рад се обавља колективно и индивидуално, а израђују се они модели који интересују ученике.
 
НОВИНАРИ 
 
Новинарска секција је око и ухо ,,Руђера". Бележимо све што чини садржај наших активности - у школи и ван ње. Учимо се бритком перу, брзој памети и кроз основне облике новинарског изражавања казујемо о себи - за себе и своје читаоце. 
,,Ђачки кутак", часопис наше школе, циљ је и резултат рада новинарске секције.
 
ПРИРОДЊАЧКА СЕКЦИЈА  
 
Програм ове секције је  конципиран на интердисциплинарности обухватајући:  хемију, физику, биологију.Ово је најлакши пут да се ученик уведе у свет науке, препусти машти и чарима бројних законитости природних наука. Могућност учешћа у бројним пројектима и експериментима о одгонетању вечитих мистерија.
 
МИСЛИША
 
Математика је од свог настанка била и остала везана за човека, његове потребе и његова размишљања.
Њу чине велики мислиоци, анегдоте о њима, теореме и проблеми који се везују за њихова имена, задаци интересантног садржаја или занимљивог начина решавања.
Као резултат примене математике у свакодневном животу настао је велики број занимљивих задатака. Својом занимљивом садржином, интересантним начином решавања, указивањем на привлачна својства бројева и геометријских фигура, такви задаци олакшавају стицања знања и јачају интерес за математичким
образовањем.

На математичкој секцији ћемо се бавити :
-магичним квадратима (научићемо како су настали, како се састављају, како сами да смислимо своје примере),
решаваћемо судоку, логичке задатке, правићемо квизове и још много тога..

Негујемо такмичарски дух, жељу за знањем и напретком.
Дођите да заједно уживамо у магији бројева и научимо како да кроз игру покажемо другима да математика није баук!

ДРАМСКО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА
 
Драмска секција је спој књижевности, глуме, и музике. Програм ове секције пружа могућност бављења лепотом речи, упознавање са  основним појмовима о глуми, упознавање са елементима и задацима позоришта.
У оквиру секције издваја се вештина рецитовања. Изражајно казивање поезије и прозе омогућава сазнања о лепоти речи и вредностима лепог изражавања.
 
ЈЕЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ
 
Упознавање ученика са уметничким формама на страном језику и облицима усменог изражавања, интерпретације и креативне употребе језика. Филомови, популарна музика, стрипови, друштвене игре, скечеви пружиће ученицима могућност да се потпуније осете страни  језик , а истовремено се ближе упознају са културама различитих земаља. 

 

ШКОЛСКИ  БЕНД

Школски бенд постоји како би се код ученика:

-развијало  интересовање  и афирмисали модерни музички токови (ПОП, РОК и домаће забавне музике);
-развијала жеља за активним учествовањем у  јавним наступима;
-подстицале креативне способности и смисао за колективним музицирањем;
-развијале навике слушања музике;
-подстицао доживљај  и разумевање музичких порука;
-подстицало стваралачко ангажовање у свим музичким активностима  и школским манифестацијама;
-развијало критичко мишљење;


 
 
Share: