Home

О нама

Основна школа Руђер Бошковић је прва приватна основна школа у Републици Србији, која је акредитована је од стране Министарства просвете Републике Србије са бројем решења 022-05-41/2005-03 od 20.04.2005. 610-00-0134/2007-07 od 26.03.2007.

Ученици

Основну школу похађа око 250 ученика узраста од 4 до 14,5 година.

Наставни планови

Наставни планови и програм школе

Мисија

Основни циљеви образовно-васпитног процеса у Основној школи „Руђер Бошковић“ су стицање и развијање функционалних и трансферних знања и вештина релевантних за живот у 21. веку.

Управа школе

„Тим ове школе има људску топлину, знање и спремност да младим људима пружи квалитетно образовање, разумевање и сигурност другог дома.

Локација

Основна школа „Руђер Бошковић“ се налази у Кошутњаку, у улици Кнеза Вишеслава броj 17.

Акредитације

Oбразовни систем „Руђер Бошковић” jе, поред националне верификациjе од стране Министарства просвете Републике Србиjе за основно и средње образовање ученика, акредитован и по интернационалним програмима и стандардима.

Правилник о понашању ученика

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученикa

Школски календар

Tабеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину:

Креативне активности школе

Креативне активности школе обjедињене су као jединствен проjекат (КАШ).

Распоред часова

Распореде часова можете преузети у pdf формату.

Полагање другог страног језика за сертификат

Могућност похађања припремне наставе

Наставници и стручни сарадници

Наставници и учитељи су стални тим коjи остваруjе редовне програмске садржаjе.

Креативне активности школе

Мали КАШ - ученици од предшколског нивоа до IV разреда

Помоћ у учењу

Садржаји у рубрици помоћ у учењу:

Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција.

Спортске активности

Важна jе књига, али важна jе и игра!

Рекреативна настава

Рекреативна настава се реализује сваке године у мају месецу у трајању од седам дана.

Екскурзије

У току школске године школа организуjе више излета са различитим садржаjима и циљевима.

Контакт за упис

Контакт особа за заказивање термина у вези додатних информација и услова уписа:

Национални програм

Настава од I до VIII разреда у ОШ „Руђер Бошковић“ се остваруjе по наставном плану и програму за основне школе, прописаном од стране Министарства просвете Републике Србиjе.

Међународни програми

Образовни систем „Руђер Бошковић” је признати Међународни Кембриџ центар од 2008. године.

Услови уписа и школарина

Упис се обавља у складу са Правилником о упису ученика.

Додатне услуге

Превоз на релацији школа-кућа

Сарадња са родитељима

У васпитно-образовном раду неопходна је сарадња породице и школе.

Комуникација школа - породица

Комуникација између школе и породице

Савет родитеља

Савет родитеља чине представници родитеља ученика из свих одељења.

Е дневник

Електронски дневник ученика Образовног система Руђер Бошковић.

Дан у Руђеру

Kaко изгледа један дан код нас.