CAS

CAS - Kreativnost, akcija i društveno - korisni rad je suštinski deo IB programa.

Učešće u CAS aktivnostima ohrabruje učenika da podeli svoju energiju i posebne veštine dok razvija svesnost, interesovanje i sposobnost da radi u saradji sa drugima.

 

CAS JE ISKUSTVENO UČENJE KOJE UČENIKU NAMEĆE NOVE ULOGE SA POSTAVLJENIM CILJEVIMA I STALNIM SAMOPOSMATRANJEM.

 

Ove tri oblasti se mogu ovako definisati:

Kreativnost

Kreativnost podrazumeva što maštovitiji pristup širokom svetu umetnosti ( ples, pozorište, muzika, slikarstvo), uključujući i kreativno razmišljanje u stvaranju i način sprovođenja projekata iz oblasti Društveno - korisni rad.

Akcija

Akcija može biti učešće u ekspedicijama, individualni i timski sportovi, i fizičke aktivnosti van nastavnog programa, kao i fizičke aktivnosti u sprovođenju projekata iz oblasti Kreativnost i Usluge.

Usluge

Ova oblast je suština CAS-a; ona podrazumeva interakciju, kao što je gradjenje veza sa pojedincima ili grupama u zajednici( školi,opštini, na nacionalnom ili međunarodnom nivou). Ove aktivnosti ne podrazumevaju samo rad za druge, već i rad sa drugima i razvijanje stvarne posvećenosti sa njima.

U toku ove školske godine u okviru CAS (creativity, action, service) ili Kreativnost, akcija i društveno-korisni rad naše škole, pokrenuli smo niz akcija, projekata, kreativnih aktivnosti, humanitarnih akcija. Učenici treće godine IBO diploma programa započeli su kreativnu radionicu Bonton u Centru za smeštaj i dnevni boravak za decu i omladinu sa posebnim potrebama na Julinom brdu. Pored ove radionice, organizovali smo niz predavanja na kojima naši učenici informišu štićenike o raznim temama i ličnostima.

Jedan broj učenika svoju pažnju je usmerio na pomoć u učenju učenicima osnovnoškolskog uzrasta u našoj osnovnoj školi. Aktivnost je zamišljena tako da se nizom individulanih časova pomogne učenicima da napreduju, nauče i bolje razumeju lekcije iz matematike, informatike, engleskog, nemačkog i italijanskog jezika.

U okviru rada sa osnovnom školom jedan broj učenika učestvuje u priprema za priredbu tako što se rade radionice modernog plesa.  

Učenici su pokazali humanost i do sada su prikupljali sredstva za uređenje prostora u Centru za decu i omladinu tako što su promovisali humanitrano gledanje filma u našoj školi, pa su tako i prikupili sredstva.

Ove akcije se nastavljaju.

Predložene CAS aktivnosti za školsku 2017/2018.god.:

KREATIVNOST

Dramska sekcija

Internacionalni dani

Hor

Ples

Ekološka sekcija

Art i dizajn

UN Model day

Retorika

Novinarska sekcija

Dan hrane i jezika

Školski časopis

Završna svečanost

 

AKCIJA

Čišćenje i održavanje prirodne sredine

Sport

Dobrotvorne akcije

Trčanje i šetnja kroz prirodu

Orjentiring

 

DRUŠTVENO - KORISNI RAD

Dnevni boravak za osobe sa smetnjama u razvoju

Dom za decu bez roditelja

 „Pokloni knjigu, obraduj selo"

Rad sa decom iz osnovne škole

Školski parlament

Bonton radionica

 

 

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

O IB diploma programu

Škola i porodica

Uslovi upisa

Škola i porodica