Uslovi upisa i školarina

Upis se obavlja u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika.

Svi kandidati na upisu polažu test opštih sposobnosti.

Prilikom upisa potrebno je priložiti:

1.Obrazac prijave
2.Originalno svedočanstvo o prehodnom školovanju
3.Izvod iz matične knjige rođenih
4.Đačku knjižica iz prethodnog školovanja
5.Dokaz o položenom kvalifikacionom ispitu
6.Diplome ili druge dokaze o postignutim rezultatima na takmicenjima verifikovanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Visina školarine, način i rokovi plaćanja, kao i uzajamne obaveze potpisnika regulisane su posebnim Pravilnikom o školarini, kao i Ugovorom zaključenim između škole i roditelja (staratelja) ili trećeg lica (institucije i sl).

Školarinom su obuhvaćene sledeće usluge:

-osnovne: redovna nastava, izborna nastava, fakultativna nastava, seminari i istraživački projekti, pripremna nastava;
-dodatne: ishrana, garderoba, udžbenici, pribor, izleti, posete, ekskurzije. 

Korisnici usluga mogu dodatno ugovoriti posebne usluge kao što je organizovani prevoz na relaciji kuća-škola-kuća.

Iznos školarine :

I razred  (MYP 1) 10 500 €

II razred  (MYP 2) 11 500 €

III razred IBDP  12 500 €

IV razred IBDP  12 500 €

Udžbenici

Škola obezbeđuje sve potrebne udžbenike, priručnike i stručnu literaturu. Za nastavu se koriste propisani domaći udžbenici, dok se za nastavu stranih jezika koriste strani udžbenici.

Školski pribor se dobija u kompletu, za sve predmete, na početku školske godine, a tokom školske godine učenik može u Sekretarijatu škole da izvrši dopunu svog pribora i da zatraži tehničku pomoć (fotokopiranje po odobrenju nastavnika).

Saradnja sa naučnim I kulturnim instiutucijama

Tokom cele  godine  organizuju se posete kulturnim i naučnim institucijama , kao i gostovanja istaknutih  umetnika i naučnih radnika. Profesori  Beogradskog univerziteta, saradnici Instituta za fiziku, Instituta u Vinči, Istorijskog instituta SANU, Republičkog hidrometeorološkog zavoda i stručnjaci iz brojnih drugih ustanova uključeni su u aktivnosti koje pokreće  Gimnazija „Ruđer Bošković".

Ormarići

Svaki učenik dobija na korišćenje kasetu-loker u koju odlaže školski pribor i udžbenike.

Kasete se zaključavaju, a provera sadržaja kasete je moguća od strane nadležnih lica.

Zdravstveno vaspitanje i nega

Zdravstveno vaspitanje i nega obezbeđeni su kroz stalni nadzor, patronažu, sistematske preglede, edukativne sadržaje i druge vidove koje predviđa poseban Program zdravstvenog obrazovanja u okviru Programa rada škole.

Školska odeća

Gimnazija obezbeđuje školsku odeću i delove sportske opreme za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja za sve učenike. 

Svaki učenik je u obavezi da nosi školsku odeću u posebnim prilikama (Dan škole, priredbe, posete i sl).

Ishrana

Učenici ručaju u školskom restoranu po tačno utvrđenom rasporedu i jelovniku za taj dan. Učenik dobija jelovnik za narednu nedelju i zaokružuje jedno od tri ponuđena jela. Za pojedine učenike priprema se i poseban obrok mimo ankete kada je u pitanju verski ili zdravstevni razlog( vreme posta, posebne dijete , alergije…)

U jutarnjem terminu, kao i za vreme velikih odmora učenici mogu da koriste usluge kafeterije.  

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati