Nastavnici i stručni saradnici

Nastavnici i saradnici u nastavi čine tim koji ostvaruje sve programske sadržaje.

Za organizaciju i razvoj nastavnog procesa, programe unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada u školi i evaluaciju svih oblika rada sa učenicima zadužen je direktor za nastavu. Aktivnosti vezane za planiranje, organizovanje i praćenje vaspitnog rada u školi, psihološko-instruktivni rad i savetodavni rad sa učenicima i roditeljima su poverene stručnim saradnicima - psihologu i pedagogu škole.

Stručno usavršavanje nastavnika  je permanentno i ostvaruje se kroz   metodičke seminare koje organizuju stručna društva i naučne i kulturne institucije u zemlji i inostranstvu.Profesori i stručni saradnici škole su autori i realizatori programa stručnog usavršavanja u školi.

 

Nastavnici i stručni saradnici

Ena Stojanović

Profesor nemačkog jezika /Koordinator ÖSD ispitnog centra za nemački jezik

ena.stojanovic@boskovic.edu.rs

Jelena Bezarević

Profesor engleskog jezika; Cambridge English Manager (CEM)

jelena.bezarevic@boskovic.edu.rs

Vesna Božović

Vesna Božović

Profesor muzičke kulture

vesna.bozovic@boskovic.edu.rs

Ivana Golac

Ivana Golac

Profesor engleskog jezika ;University Counselor

ivana.golac@boskovic.edu.rs

Gordana Đorđević

Gordana Đorđević

Profesor nemačkog jezika

gordana.djordjevic@boskovic.edu.rs

Aleksandra Ivanovski

Aleksandra Ivanovski

IB DP and MYP Mathematics teacher DP Mathematics HL P2 examiner

aleksandra.ivanovski@boskovic.edu.rs

Ivana Mandić

Ivana Mandić

Profesor ekonomije ;IB DP and IGCSE Economics teacher ;IB DP Business and Management teacher

ivana.mandic@boskovic.edu.rs

Dr Svetlana Marković

Profesor srpskog jezika I književnosti; Extended Essay supervisor; Serbian A Literature teacher; IB examiner

svetlana.markovic@boskovic.edu.rs

Petar Ogrizović

Petar Ogrizović

Koordinator IB MYP programa; Profesor matematike i računarstva

petar.ogrizovic@boskovic.edu.rs

Damir Omrčen

Damir Omrčen

Profesor matematike i računarstva

damir.omrcen@boskovic.edu.rs

Milena Pavlović

Milena Pavlović

Profesor latinskog jezika

milena.pavlovic@boskovic.edu.rs

Bojana Šunjkić

Bojana Šunjkić

Profesor matematike i računarstva

bojana.sunjkic@boskovic.edu.rs

Ivan Šurlan

Ivan Šurlan

Profesor filozofije

ivan.surlan@boskovic.edu.rs

Nena Šurlan

Profesor filozofije

nena.surlan@boskovic.edu.rs

Darko Miletić

Darko Miletić

Profesor francuskog jezika i književnosti

darko.miletic@boskovic.edu.rs

Katarina Urošević

Katarina Urošević

Profesor srpske književnosti i jezika

katarina.urosevic@boskovic.edu.rs

Nataša Jonović

Nataša Jonović

koordinator PYP programa

natasa.jonovic@boskovic.edu.rs

Danijela Trajković

Danijela Trajković

Profesor fizičkog vaspitanja

danijela.trajkovic@boskovic.edu.rs

Zoran Mišić

Zoran Mišić

Profesor likovne kulture

zoran.misic@boskovic.edu.rs

Jelena Poznić

Jelena Poznić

Profesor italijanskog jezika I književnosti

jelena.poznic@boskovic.edu.rs

Marija Keržlin Trifunović

Profesor biologije

marija.kerzlin@boskovic.edu.rs

Stevan Jovanović

Stevan Jovanović

Diplomirani teolog

stevan.jovanovic@boskovic.edu.rs

Ivana Kolaković

Profesor biologije i Environmental Systems and Societies

ivana.kolakovic@boskovic.edu.rs

Aleksandar Grbović

Profesor matematike

aleksandar.grbovic@boskovic.edu.rs

Aleksandra Pasarić

Profesor matematike i računarstva

aleksandra.pasaric@boskovic.edu.rs

Suzana Amanović

Profesor španskog jezika

suzana.amanovic@boskovic.edu.rs

Nikola Veselinović

Profesor fizike

nikola.veselinovic@boskovic.edu.rs

Danijela Bakić

Profesor ruskog jezika i književnosti

danijela.bakic@boskovic.edu.rs

Andrej Kubiček

Profesor sociologije

andrej.kubicek@boskovic.edu.rs

Jelena Jovčić

Profesor geografije

jelena.jovcic@boskovic.edu.rs

Bogdan Obradović

Profesor matematike i fizike

bogdan.obradovic@boskovic.edu.rs

Marko Miljković

Profesor istorije

marko.miljkovic@boskovic.edu.rs

Saša Džudžević

Profesor biznisa

sasa.dzudzevic@boskovic.edu.rs

Vesna Vasić

Profesor hemije

vesna.vasic@boskovic.edu.rs

Marina Milovanović

Profesor španskog jezika

marina.milovanovic@boskovic.edu.rs

Share: