Komunikacija sa roditeljima

Saradnja sa roditeljima/starateljima se odvija kontinuirano, putem njihove komunikacije sa razrednim starešinama, profesorima, psihologom, pedagogom ,koordinatorima međunarodnih programa i Upravom škole.

Specifičan vid komunikacije ostvaruje se posredstvom aplikacije go school u kojoj se vodi redovna evidencija o postignuću i ponašanju učenika. 
Na roditeljskim sastancima roditelji dobijaju sve važne informacije, kako o postignuću i ponašanju svog deteta, tako i o planiranim aktivnostima škole. Zakazuju se individualnI razgovori. 
 
 
Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati

Saradnja sa roditeljima

Škola i porodica

Savet roditelja

Škola i porodica

E dnevnik

Škola i porodica