Dodatne usluge

Usluge prevoza su regulisane posebnim ugovorom a organizovane na principu kolektivnog i posebnog prevoza.

Kolektivni prevoz se organizuje po rasporedu i satnici za taj dan.

Poseban prevoz se organizuje mimo rasporeda i po odobrenju Uprave škole. Ova kategorija ima karakter posebnih usluga (povratak kući u 14.15h ili 15.10h).

Ukoliko se desi kvar na vozilu ili vozač bude sprečen da izvrši prevoz na određenoj liniji, učenici će biti prevezeni školskim rezervnim vozilom ili taxi vozilom sa kojim škola ima ugovor o saradnji.

Za sve hitne/nepredviđene slučajeve škola snosi obavezu posebno organizovanog prevoza.

Share: