Važna obaveštenja

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ  „РУЂЕР БОШКОВИЋ“  ОРГАНИЗУЈЕ

XI   СМОТРУ  ИСТРАЖИВАЧКИХ    РАДОВА

УЧЕНИКА БЕОГРАДСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

 

НЕ ВЕРУЈ НА РЕЧ, УВЕРИ СЕ САМ

 

 Из области :

  • БИОЛОГИЈА
  •  ХЕМИЈА
  • ФИЗИКА
  • ИСТОРИЈА
  • ГЕОГРАФИЈА

 

Opširnije

Gimnazija " Ruđer Bošković “

BEOGRAD, Kneza Višeslava 17

O b j a v lj u j e

X konkurs COGNITIA LIBERA

za eseje iz oblasti filozofije i sociologije

Teme:

Opširnije

U sredu, 19. novembra 2014.   održaće se  okrugli sto beogradskih gimnazijalaca na temu „PORODIČNI  ODNOSI  U  SRBIJI  U  21.  VEKU“. Šta je porodica danas? Šta čini porodični sistem? Šta karakteriše funkcionalne, a šta disfunkcionalne porodične obrasce? Kakav je položaj deteta/adolescenta u porodici?

Opširnije

Obrazovni sistem „Ruđer Bošković" priključuje se humanitarnoj akciji za prikupljanje pomoći za ugrožene u poplavama.

U akciji učestvuju učenici, njihovi roditelji I zaposleni.

Opširnije

Gimnazija „Ruđer Bošković“ ove godine je organizator i domaćin manifestacije  International Days at Rudjer.
Cilj ove manifestacije jeste  promovisanje mladih -  budućih lidera koji će biti aktivni u uspostavljanju stabilnih ekonomskih i političkih prilika u svom okruženju.

Opširnije

Stranice