HEALTH

ZDRAVLJE

Healthy lifestyle habits of individuals contribute to the wellbeing of the whole community

Zdrave životne navike pojedinaca doprinose dobrobiti čitave zajednice

Mentor: Dragana Milanković
Our eating habits influence both our mental and physical health (causation, responsibility)
Navike u ishrani utiču na naše fizičko i mentalno zdravlje
Why is regular physical activity important for both children and adults (connection, change)
Zašto je redovna fizička aktivnost važna za decu i odrasle
Chocolate, the world’s No. 1 dessert – pros & cons (form)
Čokolada, svetski slatkiš broj 1 – za i protiv
The effects of excessive gaming on the gamers’ health (form, connection)
Efekti prekomernog igranja video igrica na zdravlje onih koji ih igraju