Stefan Nikolić

Generacija 2013, završio Friends University, USA, studije finansijske matematike. Trenutno radi na poziciji finansijskog analitičara u AirBus-u, u Kanzas City-ju.