Sofija Šuvakovic

Generacija 2017/18.

Studira ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer: Ekonomska analiza i politika.