Rada Petrović

Generacija 2010/11.

Završila sam tri mastera nakon osnovnih studija. Trenutno pripremam pravosudni ispit. U Ruđeru sam bila od 2007 do 2011, od kojih sam dve godine bila na IB programu.

Što se tiče praktičnog rada, od značajnijih, izdvojila bih prakse u velikim internacionalnim advokatskim kancelarijama u Parizu Allen & Overy LLP (koja je članica britanskog Magic Circle vodećih advokatskih firmi), zatim K&L Gates LLP (američka advokatska firma) i u Beogradu, praksu u Francuskom Institutu, u kabinetu francuskog atašea za francuski jezik i kulturu, kao i praksu kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kod Rodoljuba Šabića. U slobodno vreme tokom Erasmusa, sam pisala povremeno za francuske novine Le Journal International.

Obrazovanje:

2019/20 Institut d’Études Judiciaires Paris Descartes – Préparation CRFPA, Pariz, Francuska

 Priprema pravosudnog ispita na institutu za pravosudne studije u Parizu

2017/18 Université Paris Descartes, Pariz, Francuska

Master 2 Droit des Industries des Produits de Santé

Master studije: farmaceutsko pravo (Health Law)

2016/17 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Pariz, Francuska

Master 2 Droit du commerce électronique et de l’économie numérique

Master studije: IT pravo (gde su pored ostalog i digitalna ekonomija, zaštita ličnih podataka, veštačka inteligencija…)

2014/16 Sciences Po Paris, École de Droit, Pariz, Francuska

Master 2 Propriété intellectuelle

Master 1 Droit économique

Master studije: korporativno pravo, specijalizacija: intelektualna svojina

2011/14   Sciences Po Paris, Campus de Dijon, Dižon, Francuska

2013/14     Akademska razmena: LUISS Guido Carli University, Rim, Italija

 Osnovne studije na Sciences Po Paris: društvene i političke nauke, sa fokusom na Evropskoj Uniji i centralnoj i istočnoj Evropi. Treću godinu studija sam provela na akademskoj razmeni (Erasmus) na LUISS Guido Carli University u Rimu.

2007/11 Gimnazija Ruđer Bošković, Beograd, Srbija

International Baccalaureate Diploma Programme (IB)