International Days at Ruđer

Obaveza škola koje imaju medjunarodni karakter jeste  promovisanje duha internacionalizma.  Smatrali smo da postoji jedan dobar način na koji ćemo  našim učenicima približiti uverenje da dobrobit jednog naroda ne može da postoji bez dobrobiti ostalih i da  medjudržavne granice ne treba da budu  prepreka progresivnim idejama: ako im omogućimo da se susretnu sa svojim vršnjacima, da ih upoznaju kroz razgovor, razmenu ideja i druženje. Tako je nastao Ekononski forum IB škola regiona. Teme koje smo  birali za svaki od ovih susreta bile su pojave i problemi zajednički za sve države iz kojih su dolaziji učesnici.

Učesnici su učenici   IB škola iz Banja Luke, Mostara , Skoplja, Sarajeva, Sofije.