Milica Mirić

Generacija 2016/17.

Studira medicinu na Humanitas University u Milanu ( Italija) od 2017. godine.

Trenutno je na 4. godini osnovnih studija i još uvek nije odlučila šta će specijalizirati.