Milena Milovanović

Generacija 2016/17.

Trenutno sam studentkinja 4. godine Molekularne biologije i fiziologije na Univerzitetu u Beogradu. Pored toga, radim i kao naučna demonstratorka u Centru za Promociju Nauke. U neposrednoj budućnosti planiram da upišem doktorske studije iz oblasti evolucije, ali i da nastavim da se usavršavam u naučnoj komunikaciji i pedagogiji.