Ana Škundrić

Đak generacije 2014/15.

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru marketing, 2019. godine. Nakon završetka studija, zaposlila se u kompaniji L’Oreal, u odseku digitalnog marketinga, gde i danas radi.