Ana Simonović

Generacija 2011/12.

 

Pohađala je filološki smer u Školi „Ruđer Bošković“, а potom 2012. upisala je  Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer medjunarodni odnosi.

Studiranje je nastavila u Milanu, Studije za Bliski Istok (Università Cattolica del Sacro Cuore). Imala je praksu u MSP-u, u odeljenju za Afriku i Bliski istok. U međuvremenu, pored italijanskog, usavršila je i arapski jezik. Trenutno završava još jedan master na FPN-u, Studije roda.

Zaposlena je u porodičnoj firmi na poziciji generalnog direktora.