Ana Macanović

Đak generacije 2011/12.

Diplomirala na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta u Amsterdamu i na  Fakultetu socijalnih i bihejvioralnih nauka Univerziteta u Utrehtu.

Dodiplomske studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija.