Roditelji kao gosti predavači

Zahvaljujemo se na gostovanju i izlaganju tati Aleksandru Radosavljeviću. On je učenicima Grade 1 približio pojam šume, predočio benefite i koristi koje ona pruža, ali i važnost brige o prirodi. Učenici su nakon gostovanja i sami krenuli u istraživanje našeg šumskog okruženja i u potragu za biljkama i njihovim semenjem.