Zeleno je lekovito

U Obrazovnom sistemu „Ruđer Bošković“, ekološkom obrazovanju i vaspitanju pridaje se veliki značaj. Učenici mlađih razreda tokom školske godine učestvuju u brojnim akcijama kao što su pravljenje kućica za ptice, eko art, sađenje cveća, briga o flori i fauni Košutnjaka, kao i posete  prirodnim  rezervatima ( Zasavica, Carska Bara ).

Stariji osnovci pristupaju ekološkim temama  na multidisciplinaran način  koji je primeren njihovom uzrastu, kroz analize i istraživanja iz oblasti prirodnih nauka: hemije, biologije, geografije i fizike.  Kroz praktičan rad  u ekološkim akcijama  reciklaže, uređenja parkovskih i zelenih površina, pošumljavanja  razvija se svest o značaju brige za  prirodu.

U Gimnaziji „Ruđer Bošković“ posebno se obraća pažnja na  obeležavanje značajnih datuma određenih od strane UN ( Svetski dan vode, Svetski dan životne sredine, Međunarodni dan očuvanja ozonskog omotača, Dan održivog razvoja …) .

Gimnazijalci takođe učestvuju u akcijama poribljavanja  i reciklaže.

Poseban vid popularizacije ekologije u Obrazovnom sistemu „ Ruđer Bošković“ ostvaruje se kroz Smotru istraživačkih radova koja se organizuje na nivou grada Beograda .

Naši đaci su svake godine učesnici Green Fest-a,  međunarodnog festivala zelene kulture koji je posvećen ekologiji i zaštiti životne sredine.

Ovaj festival kroz filmske, obrazovne, izložbene i aktivističke programe podstiče kulturu življenja sa zelenim vrednostima. Učenici naše škole daju svoj doprinos ovoj manifestaciji prezentovanjem radova na temu ekologije i učešćem na brojnim radionicama.