Mediji-radionica

U ponedeljak, 4.11. u odeljenju Grade 4B održana je radionica na temu Mediji u okviru istraživačke teme „How we exspress ourselfs”. Radionicu je vodila gospođa Tamara Bullock, mama Roberta Bullocka. Učenici su upoznati sa sredstvima komunikacije, načinima slanja poruka i korišćenjem društvenih mreža. Radionica je održana na engleskom jeziku.
Učenici su bili zainteresovani i aktivni tokom cele radionice.