Profesorke španskog jezika, Marina Milovanović i Vanja Rakočević, izabrane su da učestvuju u Erasmus+ projektu Spanish without limits-InclusivE, u okviru kojeg su sa koleginicama iz Udruženja profesora šapnskog jezika Srbije, boravile na kursu u Barseloni od 15.05.2023.-19.05.2023.
Na kursu, na kome je bilo preko 20 učesnika iz Irske, Velike Britanije, Hrvatske, Litvanije, Rumunije, Italije i Nemačke, a koji je obuhvatao obuku i jasne smernice kada je reč o
nastavi španskog jezika sa učenicima sa posebnim potrebama ili smetnjama u učenju, profesorke su imale priliku da se detaljno upoznaju sa disleksijom, diskalkulijom, disgrafijom, dispraksijom i poremećajem pažnje i hiperaktivnošću kod učenika, kao i sa pojedinim situacijama iz spektra autizma.
Verujemo da će ovo bogato iskustvo, kao i primeri dobre
prakse, pozitivno uticati na nastavu španskog jezika i da će kroz
radionice profesorke uspeti da prenesu stečeno znanje koje svima u našem
obrazovnom sistemu može biti korisno.