DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI

Ovu godinu ćemo pamtiti kao prvu od, nadamo se, mnogih, u kojima su zajedno dobrovoljno dali krv zaposleni, sadašnji i bivši đaci.

Veoma smo srećni što su student bili sa nama, i time pokazali da su ovde naučili mnoge važne I lepe stvari .

Osoblje Zavoda za transfuziologiju nas je dočekalo sa osmehom, kako se i dočekuju stari prijatelji.

Nadamo se da će akcija u maju biti još uspešnija!