Badminton savez

U okviru nastavne teme Net-Wall sports, učenici G6 i G9 imali su prezentaciju jednog ne tako popularnog sporta kod nas, a to je badminton. Reprezentativni treneri sačekali su grupe i približili bazična pravila ovog dinamičnog sporta i omogućili nam da naši polaznici savladaju osnovne veštine.

Ideja je da u nastavku naših obaveza nađemo mogućnost adaptacije na nove stvari, a sve u cilju boljeg odnosa prema fizičkim aktivnostima radi kvalitetnijeg življenja. Beskontaktni sportovi, kao sto je u ovom slučaju badminton,  nam to i omogućuju.