Маскота Образовног система „Руђер Бошковић“

На конкурсу који је покренуо Ђачки парламент за дизајн школске маскоте победио је ученик Iб Марко Обрадовић. Његово идејно решење је усвојио Ђачки парламент и управа школе у јуну 2020. Маскота је веверица која је део наше школске свакодневнице и знак да смо усаглашени са природом која нас окружује.