Gimnazija ” Ruđer Bošković“ Beograd, Kneza Višeslava 17

O b j a v lj u j e

XV Konkurs COGNITIA LIBERA

Za eseje iz oblasti filozofije

Teme:

  1. Čemu obrazovanje?
  2. “Sudbina vodi one koji hoće, a vuče one koji neće” U kojoj meri se slažeš sa ovim stavom?
  3. Novi mediji – nova slika sveta
  4. “Nauka je organizovano znanje. Mudrost je organizovani život” Analiziraj ovaj stav!

Radove u elektronskoj formi (pdf format) poslati na adresu: cognitia.libera@boskovic.edu.rs.

Rok za slanje radova je 30. 03. 2020. godine.

Lista radova koji ulaze u finale konkursa biće objavljena do 20. 04. 2020. godine.

Finale konkursa održaće se u maju 2020. godine u Gimnaziji “Ruđer Bošković”.

Za najbolji rad predviđena je vredna nagrada.