Obrazovanje Roma

 

Naš već dobro uigran tim: prvaci, drugaci i nastavnici Aleksandra Pasarić i Andrej Kubiček nastavili su sa ciklusom predavanja o tome kako predstaviti društvene stereotipe i predrasude u digitalnoj prezentaciji. Nastavivši analizu slučaja položaja Roma u Srbiji, Andrej se vodio proverenim pravilom da su za razmišljanje najplodnije one teme koje su jednim delom odlično poznate, a drugim potpuno nepoznate. Zato je kroz razgovor predstavio rezultate istraživanja koje je obavio jesenas u 20 opština širom Srbije o obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Prvaci i drugaci su bili u prilici da čuju kako izgleda školovanje iz jednog sasvim drugačijeg ugla kroz zanimljive primere sa terena. Kako je biti jedini dečak ili devojčica koji u svom naselju pohađa srednju školu? Ili kako izgleda kada do škole treba putovati u drugu opštinu i po više od 30 kilometara svakodnevno? Koliko je školovanje teže kada uz nastavu dolazi i rad kod kuće, ili pomaganje roditeljima u poslu? Konačno, šta je ono što drugi učenici mogu da urade za svoje vršnjake da bi im pomogli na putu koji zajedno savladavaju, ali na kome nemaju istu podršku?