Jasna Stevanović

Profesor digitalnog dizajna

jasna.stevanovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:

  • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Matiematika, informatika i računari sa primenama

 

Radno iskustvo:

  • Radila u računskim centrima kompanija sa raznolikim osnovnim delatnostima: statistika, rudarstvo, automobilska, naftna, farmaceutska industrija, bankarstvo.
  • Rad u Srbiji, Južnoafričkoj republici, UK i Švajcarskoj
  • Stručno usavršavanje na međunarodnim kursevima iz različitih programskih jezika i softverskih paketa, kao I obuke za rad u posebnim oblastima delatnosti pojedinih kompanija, za koje je IT obezbeđivao programsku podršku

 

Rad sa decom:

  • Obuka za Montesori edukatora
  • Rad sa decom ulice – volonterski rad u Svratištu za decu ulice
  • Rad sa mnogim generacijama dece – pomoć u savladavanju školskih programa i individualnih poteškoća