Exhibition PYP

Ove godine rad se odvijao u sedam grupa. Grupa koja se bavila konfliktima, pod mentorstvom Danijele Andrejić Mićović imala je slogan: Ruka ruci dogovor daje, Solving conflicts team! Grupa Digitalni svet, pod mentorstvom Jovane Radulović radila je pod sloganom: Internet, koliko je poseban toliko je opasan. Grupa pod mentorstvom Katarine Milošević se bavila globalnim problemima pod sloganom: Rešimo globalne probleme, siromaštvo, obrazovanje, glad.
Pod sloganom Srećne životinje, srećna planeta, spasimo ugrožene vrste, radila je grupa pod mentorstvom Sanje Obradović Kaličanin koja se bavila problemom ugroženih životinjskih
vrsta. Grupa čiji je mentor bila Snežana Radonjić je istraživala o zagađenju, Pollution, let’s go and take care so the Earth doesn’t tear, water, land, air. Umetnost pod sloganom: Umetnost menja svet je bila oblast kojom se bavila grupa pod mentorstvom Julijane Merdović. Green team pod mentorstvom Nevene Đukić je svoj proces Izložbe radio pod sloganom: Planeta se menja, menjajmo se i mi, da budemo bolje svi.
Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima na uspešno završenim projektima!