Marko Goga

Organizator prevoza
marko.goga@boskovic.edu.rs
063/ 11 22 858

Jasna Maliković

Sekretar zdravstvene zaštite
jasna.malikovic@boskovic.edu.rs
063/ 11 22 395

Dijana Štulić

KAŠ koordinator
dijana.stulic@boskovic.edu.rs
063/ 11 22 039

Dane Čuturilo

Menadžer sektora ishrane
dane.cuturilo@boskovic.edu.rs
063/ 11 22 029

Snežana Babić

pravnik- sekretar škole
snezana.babic@boskovic.edu.rs
063/ 11 22 047