Aglaja Filipović

Generacija 2015/16.

Apsolvent je filmske i TV režije na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Na festivalu u Moskvi film „Znaš šta sanjam kada imam noćne more” imao je premijeru i bio u glavnoj selekciji – 39th VGIK International Student Film Festival, a kratki dokumentarni film  „Klizište” je bio izabran za tri najbolja dokumentarca na festivalu u Sofiji “NEW WAVE International Film Festival”.

Rada Petrović

Generacija 2010/11.

Završila sam tri mastera nakon osnovnih studija. Trenutno pripremam pravosudni ispit. U Ruđeru sam bila od 2007 do 2011, od kojih sam dve godine bila na IB programu.

Što se tiče praktičnog rada, od značajnijih, izdvojila bih prakse u velikim internacionalnim advokatskim kancelarijama u Parizu Allen & Overy LLP (koja je članica britanskog Magic Circle vodećih advokatskih firmi), zatim K&L Gates LLP (američka advokatska firma) i u Beogradu, praksu u Francuskom Institutu, u kabinetu francuskog atašea za francuski jezik i kulturu, kao i praksu kod Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kod Rodoljuba Šabića. U slobodno vreme tokom Erasmusa, sam pisala povremeno za francuske novine Le Journal International.

Obrazovanje:

2019/20 Institut d’Études Judiciaires Paris Descartes – Préparation CRFPA, Pariz, Francuska

 Priprema pravosudnog ispita na institutu za pravosudne studije u Parizu

2017/18 Université Paris Descartes, Pariz, Francuska

Master 2 Droit des Industries des Produits de Santé

Master studije: farmaceutsko pravo (Health Law)

2016/17 Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Pariz, Francuska

Master 2 Droit du commerce électronique et de l’économie numérique

Master studije: IT pravo (gde su pored ostalog i digitalna ekonomija, zaštita ličnih podataka, veštačka inteligencija…)

2014/16 Sciences Po Paris, École de Droit, Pariz, Francuska

Master 2 Propriété intellectuelle

Master 1 Droit économique

Master studije: korporativno pravo, specijalizacija: intelektualna svojina

2011/14   Sciences Po Paris, Campus de Dijon, Dižon, Francuska

2013/14     Akademska razmena: LUISS Guido Carli University, Rim, Italija

 Osnovne studije na Sciences Po Paris: društvene i političke nauke, sa fokusom na Evropskoj Uniji i centralnoj i istočnoj Evropi. Treću godinu studija sam provela na akademskoj razmeni (Erasmus) na LUISS Guido Carli University u Rimu.

2007/11 Gimnazija Ruđer Bošković, Beograd, Srbija

International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

Marija Ignjatić

generacija 2018/19.

Jacobs University, Bremen. Integrated social and cognitive psychology

Una Divović  

          Generacija 2018/19.

Studiram Arhitekturu na univerzitetu u Beogradu.
Sada sam druga godina i posle fakulteta planiram da se bavim projektovanjem.

Aleksandar Obradović

Generacija 2016/17.

 

Završavam International Business u Kelnu na fakultetu koji se zove CBS

(Cologne Business School).

Živim u Aachenu i igram za njihov košarki klub.

Danica Šoć

Generacija 2016/17.

Diplomirala sam u roku  Bocconi University kao Bachelor in Economics, Management and Computer Science. Na osnovu mog rada tokom osnovnih studija, regija Lombardija je odlučila da finansira moje obrazovanje na Bocconi univerzitetu kroz celokupnu stipendiju. Obzirom da su se moje osnove studije koncetrisale na kompjuterske nauke, odlučila sam da nastavim u tom smeru i upisala Master in Big Data and Business Analytics na univerzitetu Politecnico di Milano. Pored mnogo opcija za Master studije, odlučila sam da ostanem u Milanu i ponosna sam što sam upisala studije u kolaboraciji sa IBM-om, vodećom Tech kompanijom.
Takođe, drago mi je što sam nakon IBDP u školi „Ruđer Bošković“, kao svetski przinatog obrazovnog sistema, nastavila putem sjajnog obrazovanja i deo sam dva fakulteta koji su rangirani među top 10 na svetu u svojim oblastima rada. Veoma važno je naglasiti da mi je iskustvo na IB-ju pomoglo da lakše usvojim način rada na ovim fakultetima, i pružilo mi jako predznanje za sjajne rezultate.

Tokom svojih studija sam završila nekoliko praksi u Italiji, u domenima Market Research, Data Analytics i Finance. Nastavila sam putem koji sam započela u Ruđeru, i bila deo mnogih internacionalnih takmičenja i konferencija.

Naum Ivanić

Naum Ivanić, đak generacije 2020, Sapienza University of Rome, Civil engineering

Ana Macanović

Đak generacije 2011/12.

Diplomirala na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta u Amsterdamu i na  Fakultetu socijalnih i bihejvioralnih nauka Univerziteta u Utrehtu.

Dodiplomske studije sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija.

Aleksandra Čuturilo

Đak generacije 2009/10.

 

 Đak generacije 2010. Glavni finansijski službenik i zamenik izvršnog direktora u Luss Textile doo.

Završila master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu; teza master rada u završnoj fazi.

Pobednica takmičenja studije slučaja „Ace the Case“, KPMG Srbija

novembar 2017 – oktobar 2018.Viši saradnik za reviziju, PricewaterhouseCoopers doo. Beograd

oktobar 2017 – novembar 2017. Viši asistent u reviziji, KPMG doo. Beograd

Ivana Nikolić

Ivana Nikolić, đak generacije 2005, radi kao postdoktorski istraživač u Španskom nacionalnom centru za kardiovaskularna istraživanja (CNIC) u Madridu (Španija)

Diplomirala sam molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Iste godine započela sam doktorske studije imunologije na istom fakultetu, koje sam završila 2014. godine. U svom doktorskom radu istraživala sam farmakološku modulaciju autoimunog dijabetesa tipa 1 molekulom koji oslobađa ugljen monoksid CORM-A1 (Diabetologia and Scand J Immunol). Dobila sam nagradu Fondacije “Goran Ljubijankić” za najbolju doktorsku disertaciju u oblasti molekularne biologije za 2014. Tokom doktorskih studija dodeljena mi je veoma prestižna stipendija Albert Renold koju dodeljuje EFSD (Evropski fond za održivi razvoj) i provela sam tri meseca radeći u laboratoriji Dr Stelan Sandlera na Univerzitetu Upsala u Švedskoj.

U aprilu 2015. Sam započela svoje postdoktorske studije u laboratoriji Dr Gvadalupe Sabio na CNIC u Madridu u Španiji: Kinaze stresa kod dijabetesa, raka i kardiovaskularnih bolesti.

Za svoje postdoktorske studije dobila sam veoma prestižnu međunarodnu stipendiju: CNIC IPP FP7 Marie Curie Program (2015-2018).  Jedan od mojih postdoktorskih projekata bio je proučavanje uloge proteina kinaze  p38g i p38d aktiviranih stresom u razvoju bezalkoholnog oboljenja jetre i steatoze. Došli smo do zaključka da gojazni pacijenti u jetri imaju povećan p38g/d i da ove dve kinaze kontrolišu steatoze jetre modulacijom infiltracije neutrofila. Izabrana sam da predstavim rezultate istraživanja na Godišnjoj skupštini Udruženja imunologa Srbije u aprilu 2016. (usmeno izlaganje), a objavili smo istraživanje i u EMBO časopisu (González-Terán B*, Matesanz N*, Nikolic I*, et al, EMBO J 2016; 35(5):536-52. *prvi put jedan od autora).Nakon toga, fokusiram se na proučavanje uloge proteina kinaza p38d specifične za masno tkivo u termogenezi smeđeg masnog tkiva (BAT). Za rad na ovom projektu osvojila sam veoma prestižnu stipendiju EFSD/Lilly Young Investigator Research Award Programme (2017.; 50.000 EUR) koja se dodeljuje mladom, inovativnom istraživaču koji se bavi dijabetesom i njegovim posledicama kako bi se promovisala izvrsnost u edukaciji na polju medicine. Radeći na ovom projektu imala sam priliku da pokažem svoje liderske sposobnosti i otkrili smo da nedostatak p38a u masnom tkivu štiti miševe od gojaznosti koja nastaje kao posledica dijeta sa visokim sadržajem masti tako što povećava potrošnju energije i BAT termogenezom aktivira drugi p38 izoform, p38d. naši rezultati objavljeni su u PLOS Biologija (Matesanz N*, Nikolic I*, et al, PLOS Biol 2018; 16(7):e2004455. *prvi put jedan od autora) i izabrana sam da održim kratku usmenu prezentaciju na XL SEBBM kongresu u Barseloni, 2017. Godine 2019. započela sam rad na projektu koji istražuje ulogu kinaza stresa u T ćelijama kod gojaznosti. Za ovaj projekat sam po drugi put dobila nagradu EFSD/Lilly Young Investigator Research Award Programme (2019.), a takođe mi je dodeljena i prestižna EFSD Rising Star stipendija, koja se dodeljuje mladim inovativnim istraživačima, kao i stipendija Juan de la Cierva Incorporacion (2019-2022.)koja se donira iz sredstava Državnog programa Španije za promociju talenata i njihovo angažovanje u R&D&I. Kao rezultat mog profesionalnog angažovanja, objavljeno je 2o mojih istraživačkih članaka u različitim recenzijama u časopisima iz oblasti imunologije i dijabetesa (u 8 sam navedena kao glavni autor i nosilac projekta, a u jednoj recenziji sam saradnik-koautor). Istovremeni rad na nekoliko paralelnih projekata omogućio mi je da dodatno unapredim svoje liderske veštine i da rukovodim svim aspektima projekta (budžet, izrada studije, izvođenje eksperimenata, objavljivanje rezultata istraživanja).

S bozirom na to da nauka ne podrazumeva samo istraživački rad, već i deljenje znanja i iskustava, aktivno sam uključena u mentorski rad sa studentima osnovnih studija: mentor dvoje CICERONE studenata na CNIC (2017.); mentor na XL SEBBM kongresu u Barseloni – supervizor “Iniciación a la Investigación” (2017.) i ko-mentor na izradi magistarske teze (2018.) i jedne doktorske teze (u toku). Takođe sam bila gostujući predavač na master programu 2019/2020. Životinjski modeli u imunologiji Medicinskog fakulteta Compultense univerziteta u Madridu. Osim toga, učestvovala sam u organizaciji CNICPhDay 2015. i 2020. (koji je odložen zbog epidemije COVID 19), godišnji sastanak koji organizuju studenti doktorskih studija i istraživači postdoktoranti sa CNIC. Rezultate svojih istraživanja predstavila sam na više od 13 nacionalnih i internacionalnih kongresa (usmena prezentacija – 13. Forum mladih naučnika, FEBS, Petrograd 2013.; Godišnja skupština Društva imunologa Srbije 2012, 2014. i 2016., XL SEBBM kongres u Barseloni 2017., 55.EASD godišnja skupština u Barseloni 2019.; i na skupu Imunologija na ušću multidisciplinarnih pristupa u Beogradu 2019.).Takođe sam osvojila nagradu za najbolji plakat na 2. Kongresu Srpskog društva za mitohondrijalnu i slobodno-radikalsku fiziologiju, 2013.godine.