Predavanje stereotipi i predrasude

Učenici prvog i drugog razreda naše gimnazije rade na tome da primene znanja iz različitih školskih predmeta. U sredu, 4. marta ove godine, započeli su zanimljiv projekat u okviru kog će napraviti digitalnu prezentaciju na temu predrasuda i stereotipa o različitim društvenim grupama. Budući da već odlično vladaju informatičkim znanjima i veštinama, naš nastavnik sociologije i istraživač na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, Andrej Kubiček, upoznao ih je sa osnovnim pojmovima o temi kojom će se baviti, a koja je i u žiži njegovog naučnog rada. Kroz interaktivnu radionicu učenici su mogli na praktičnim primerima da se upoznaju kako stereotipi nastaju i zašto opstaju. Razgovarajući sa predavačem o društvenom položaju Roma kao svojevrsnoj studiji slučaja, učesnicima radionice je posebno bilo zanimljivo da razumeju kako nepovoljan društveni položaj jedne grupe postaje shvaćen kao trajno obeležje svih njenih članova. Do sledećeg susreta naši učenici će imati vremena da smisle kako bi prezentacija izgledala, a tokom celog procesa njene izrade moći će da računaju na mentorsku podršku profesora.