Mlekara ŠABAC

U okviru teme Kako se organizujemo/How we organize ourselves ( Supply and Demand), učenici grade 3 bili su u mlekari Šabac. Posetili su Poljoprivrednu školu i saznali kako počinje proces prikupljanja i prerade mleka – od sirovine do finalnog proizvoda. Shvatili su međusobnu povezanost sela i grada. Saznali su o značaju stvaranja higijenskih uslova u fabrici za preradu mleka.