Izložba-Personal Project

Učenici druge godine su imali obavezu, propisanu od IB MYP, da urade Personal Project. U pitanju je realizacija ličnog interesa ili hobija kroz određeni Globalni kontekst. Proces je izuzetno kompleksan jer obuhvata četiri komponente koje se evidentiraju u ProcessJournal-u, zatim se pravi proizvod, a na kraju piše Report. Istovremeno se i definisao cilj koji je morao biti jasan i konkretan. Reportovi se eksterno ocenjuju i rezultate ćemo dobiti u avgustu.

Uz sve gore navedeno, učenici su se pripremali za izložbu svojih radova, zakazanu za 13. mart, koja je i realizovana, uprkos okolnostima. Izložba je bila divna, energija, kreativnost i želja dece da pokažu uloženi trud su dali veliku satisfakciju i njima samima, ali i supervizorima koji su prolazili kroz ceo proces sa decom. Učenici su bili raspoređeni u učionice od kojih je svaka predstavljala poseban Globalni kontekst. Prvo su imali intervijue sa supervizorima, a posle su došli i gosti. Ne kao što smo prvobitno zamislili, već učenici Osnovne škole i Gimnazije.  Izložba je trajala tri sata i za to vreme je događaj uspeo da zamaskira nemir i neizvesnost koji je među nas uneo COVID19.

Nadam se da će i rezultatima biti svi zadovoljni. Ostaje da ih, nadam se nekarantirani, sačekamo u avgustu.

Marija Keržlin Trifunović, Personal Project Coordin