Časovi u PYP programu

Oblici i metode rada u PYP programu su prilagođeni razvojnim karakteristikama dece i potenciraju njihovu radoznalost i istraživački duh. Ovako izgleda jedan uobičajeni dan u našoj školi. Učenici Grade 4 se bave istraživanjem svetlosti u okviru predmeta Science, a Grade 3 uče tablicu množenja na času matematike, nastavom putem otkrića.