Siniša  Škoro

nastavnik nemačkog jezika

Obrazovanje

Filološki fakultet u Beogradu, odsek germanistika, nemački jezik i književnost

Stručno usavršavanje

Ib online radionica za drugi jezik( jezik B)

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja- obuka o ishodima učenja

 

 

Education

Faculty of Philology in Belgrade, German language and Literature

Professional development training

IB online workshop for language B

Institute for the Advancement of Education – training on learning outcomes

 

 

 

Biljana Mandić

profesor nemačkog jezika

 

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Master studije –jezik, književnost i kultura

Osnovne studije – germanistika, katedra za nemački i književnost

 

Od 2014. godine pokretač, osnivač i predavač u centru za nemački jezik Schritt für Schritt.

 

Stručno usavršavanje:

„Kooperative Gesamtschule“ Tarmstedt, Nemačka

OŠ „Jelena Ćetković“

„Treća beogradska gimnazija“

 

Milenko Miljić

Profesor geografije

Obrazovanje:

-2010 – Diplomirani geograf za zaštitu životne sredine, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-Cambridge International Examinations online Professional Development course: Introductory Cambridge IGCSE Geography (0460)

-CTP Cambridge IGCSE Geography (0460)

-International Baccalaureate Environmental systems and societies (Cat.2) workshop

Iskustvo u ocenjivanju:

-International Baccalaureate Environmental systems and societies – od 2017

-Cambridge IGCSE Geography (0460) – od 2018

-Cambridge International AS & A Level Human Geography Examiner – od 2020

Prethodno iskustvo:

-2015 – trenutno: profesor Sistema životne sredine i društva na IB programu u Gimnaziji ’’Crnjanski’’

– 2015 – trenutno: profesor geografije na Cambridge programu u Gimnaziji Crnjanski i POŠ ’’Plavi Krug’’

Jelena Veselinović

Profesor geografije

Obrazovanje

Geografski fakultet,Beograd,osnovne i poslediplomske studije

Magistarski rad:

Model integralnog upravljanja turističkom destinacijom na primerima spomenika kulture sa preliminarne liste  UNESKA u Srbiji

Saradnik Centra za međunarodnu saradnju i Udruženja za UN Srbije

Mentor Kluba za UN

Projekti i učešća:

Stručna poseta Međunarodnom centru UN u Beču i UNESKO-u u Parizu

Stručna poseta objektima pod zaštitom  UNESCO-a u Italiji ,Francuskoj i Španiji

Stručna poseta glavnom sedištu  UN u Njujorku

Međunarodna Balmun konferencija ,Model UN u Banja Luci

Međunarodna konferencija  Bimun  u Beogradu

Međunarodna konferencija Spimun u Sankt Peterburgu

Mala škola geomorfologije-sa prirodom živimo

Svetska baština u rukama mladih

Humanitarne aktivnosti vezane za decu u domu bez roditeljskog staranja

Koordinator međunarodnih razmena sa decom u dijaspori- Švedska

Parlament mladih sliva reke Save,Kumrovec

Recenzent udžbenika Moja geografija 5,6,7 i 8 za učenike sa smetnjama u razvoju,Alca skript,Beograd

„Beskrajno plavo nebo“ izložba  o Tadiji Sondermajeru i Milošu Crnjanskom u KC „Čukarica“

Organizator nekoliko letnjih kampova i planinarskih akcija

Koautor i autor nekoliko stručnih i naučnih radova iz oblasti geografije

Kongres srpskih geografa u Soko banji i Trebinju

Saradnik u realizaciji opštinskog i okružnog takmičenja u Beogradu

Memorijal „Ljubica Koprivica“ za decu i mlade,besedništvo i kultura govora

Dijalog kafe-Novi Pazar grad koji razgovara

Stručno usavršavanje:

Seminar za osposobljavanja nastavnika i profesora za mentore Klubova za UN u školama

Nacionalni parkovi Srbije-prirodne vrednosti i mogućnosti

Elementarne nepogode i nastava geografije

Učimo kreativno,gradimo partnerstva

Osavremenjavanje znanja o geodiverzitetu kroz nastavu geografije

Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

Obuka za nastavu građanskog vaspitanja

Nauka u parku ili park u nauci,pitanje je sad

Motivisane profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama

Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija

Psihosomatski odgovor

Razvoj samopouzdanja i veština komunikacije

Rad sa teškim roditeljima

Školsko zakonodavstvo-osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja

Prirodno-geografsko-vegetacijske karakteristike i eko turizam JI Srbije

Savremeni problemi u fizičkoj geografiji

Aktivno učenje

Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja

Specijalizovani republički seminari o nastavi geografije

Strani jezici:

ruski i engleski (srednji nivo)

Član  Sprskog geografskog društava

 

 

Dr Miloš Paunović

Profesor istorije

milos.paunovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:  Filozofski fakultet odeljenje za istoriju,  Katedra za opštu savremenu istoriju. Doktor nauke iz oblasti britanske spoljne politike u regionu Balkana između dva svetska rata.

Radno iskustvo:

– Saradnik je Centra za primenjene evropske studije (Beograd), a radio je kao istraživač i u Fondu za humanitarno pravo (Beograd)

– Osnivač je i istraživač Centra za sportsko nasleđe jugoistočne Evrope.

U okviru aktivnosti Centra radio je na sledećim projektima realizovanim u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu:

– Sport pamti : srpsko-britanski sportski kontakti u vreme

Prvog svetskog rata/Sport remembers: Serbian-British sporting contacts

during the First World War

– Izbeglištvo u učionici : srpski studenti i đaci u Velikoj

Britaniji za vreme Prvog svetskog rata/Exile in the Classroom: Serbian

students and pupils in Great Britain during the First World War

– Predavao je istoriju u Filološkoj gimnaziji i Osnovnoj školi „Boško

Palkovljević Pinki“

Prezentacije na međunarodnim naučnim skupovima:

Jun 2014:  Kick-Off in Europe’s „Powder Keg“: Cooperation

and Confrontation In Football in South Slavic Lands 1900-1914,

Manchester Metropolitan University, Cheshire Faculty, Crew, UK

Oktobar 2013: An Old Empire and a Newcomer: The British And

Yugoslav Diplomat’s Views On Each Other After the Paris Peace

Conference, University of Oxford, Oxford, UK

Septembar 2013: Football’s Positive Influence on Integration

in Diverse Societies: The Cases of Two Post-War Yugoslavias, UCLAN,

Manchester, UK

Objavljeni radovi:

Koautor i autor je dve stručne monografije i nekoliko naučnih članaka:

Miloš Paunović, „Titova smrt i sahrana u britanskoj štampi“, Godišnjak

za društvenu istoriju, sveska 1- 3 (2007), str. 129-147, Beograd 2007 (i

Serbisk)

Miloš Paunović, Dejan Zec „Football’s positive influence on integration

in diverse societies: the case study of Yugoslavia.“, Soccer & Society

16 (2-3), 232-244, 2015.

Dejan Zec, Miloš Paunović, „Kick-Off in Europe’s Powder Keg: Cooperation

and Confrontation in Football in South Slavic Lands 1900-1914“, in: Dave

Day (ed.), Sport and Leisure on the Eve of the First World War (Crewe:

MMU Sport and Leisure History, 2016), pp. 187 -206.

Miloš Paunović … [et al.], Exile in the Classroom : Serbian students

and pupils in Great Britain during the First World War / Izbeglištvo u

učionici : srpski studenti i đaci u Velikoj Britaniji za vreme Prvog

svetskog rata, Belgrade: Centar za sportsko nasleđe 2016

Dejan Zec, Miloš Paunović, Filip Baljkas, Sport remembers :

Serbian-British sporting contacts during the First World War / Sport

pamti : srpsko -britanski sportski kontakti u vreme Prvog svetskog rata,

Belgrade: Centar za sportsko nasleđe, 2015

Miloš Paunović, Milan Igrutinović, Towards permanent resolution of

Serbia’s open issues with its neighbors, 2019 – Center for Applied

European Studies

Tečno govori engleski i norveški, a služi se još i nemačkim i slovačkim

jezikom

 

 

 

Dr Uroš Tomić

Profesor engleske književnosti i jezika medija (MYP/IB)

Obrazovanje:

 • Osnovne, magistarske i doktorske studije na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta
 • Doktorirao iz oblasti nauke o književnosti i studija kulture i filma

Radi kao profesor na Beogradskom univerzitetu, književni i akademski prevodilac i autor pedagoških priručnika za proučavanje književnih i akademskih dela u SAD.

Naučni istraživač (književnost, film, popularna kultura, translatologija, teorija adaptacije), saradnik Američkog kulturnog centra, autor jednog romana i brojnih kratkih priča objavljenih u Velikoj Britaniji i SAD.

Osam godina iskustva na mestu profesora engleske književnosti u okviru IB  diploma programa (sertifikati: English A: Literature i English A: Language and Literature).

Vesna Stojanović

Profesor matematike

Obrazovanje:

Matematički  fakultet  Univerziteta u Beogradu, grupa-matematika

Zvanje: Diplomirani  matematičar

Stručno usavršavanje:

– Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

– Edukacija nastavnika za korišćenje onlajn obuke po evropskim ECDL standardima na primeru programa za prezentacije

-Didaktičko – metodska postavka časa matematike

-Ocenjivanje učenika

-Stručni skup: Komunikacija- Interakcija- Akcija

– Primena testova znanja u osnovnoj i srednjoj školi

– Specijalizovani republički seminar o radu sa mladim matematičarima

– Boravak u Sloveniji od 06.04.2011.-10.04.2011. radi stručnog usavršavanja: Inovacije u nastavi

–  Unapređivanje nastave matematike u starijim razredima osnovnih škola

– Razvoj kreativnog mišljenja kod dece

– Extension Cambridge IGCSE Mathematics

– Introduction to the Cambridge Lower Secondary Checkpoint  for Global Perspektives

– Priznanja Društva matematičara Srbije za postignute rezultate u radu sa mladim

Jelena Popović-Rakočević

Profesor geografije

j.popovic.rakocevic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Geografski fakultet, Beograd, osnovne i poslediplomske studije, magistar geoprostornih nauka

Stručno usavršavanje:

 • „Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutra ustanove“, OKC Bor, 2019.
 • „Digitalni atlas“, OKC Bor, kompetencija K1, priroritet oblasti 3, 2018.
 • Cerificate of participation, Introduction to the Cambridge Lower Secondary Checkpoint for Global Perspectives (1129), 2018/2019.
 • Skills for adolescence, 2015.
 • „Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika“, OKC Bor, 2015.
 • „Zašto je važno samovrednovanje učenica i učenika“, 2014.
 • „Motivacija za učenje i psihološki principi učenja“, 2011.
 • „Osposobljavanje nastavnika i profesora za mentore klubova za Ujedinjene Nacije u školama“, 2011.
 • „Porodica u vrtlogu droge“, 2009.
 • „Umeće komunikacije“, Psihokod, 2003.
 • Član predmetne komisije za geografiju i oblasne komisije za društvene nauke i filozofiju u reformi obrazovanja, od 2001/02.
 • Stipendija Georg-Eckert Institut, Braunschweig, Nemačka, 2002., 2003. i 2004.
 • Učešće na Konferenciji posvećenoj obrazovanju dece u oblasti zaštite životne sredine, „Leave it to us“, Eastborne, Great Britain, 2000.

 

Azra Ljujić

Profesor francuskog jezika i književnosti

Magistar francuskog jezika i književnosti – diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predavala francuski jezik kao strani u Kuwait International English School u Kuvajtu i Britannica International School u Beogradu (IGCSE, AS i A Level).

U International School of Belgrade predavala IBDP francuski kao strani jezik i francusku književnost.

U periodu od 2007 do 2009, bila je član kolektiva Prima International School.

Od 2012, do 2017. Radila u Gimnaziji Crnjanski kao IBDP koordinator i profesor francuskog jezika.

Od 2017. radi kao professor u IBDP i Cambridge programu.

Od 2019. predaje francuski jezik u MYP programu u Rudjer Bošković School.

Marija Skoković

 

Profesorka razredne nastave, Učiteljski fakultet u Beogradu

marija.skokovic@boskovic.edu.rs

 • Seminar “Mind up – Kako naš mozak funkcioniše” fondacija Novak Đoković, (2018)
 • Online Seminar „Dobra priprema za čas -dobar čas“ (2015)
 • Online Seminar „Aktivno orijentisana nastava matematike“ (2015)
 • Webinar “Uvođenje tableta u nastavu”, Hewlett Packard, Charles Radman (2015).
 • Seminar “Veštine za adolescenciju”, (2015)
 • Seminar „Motivacija za učenje i psihološka priprema za učenje“ (2011)
 • Seminar „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ (moduli I, II, III and IV) (2011)
 • Seminar „Kako misliti drugačije i interdisciplinarno“ (2010)
 • Seminar „Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan“ (2010)
 • Seminar „Mensa – NTC sistemi učenja“ (2010)
 • „Classroom management seminar and workshops“, training provider-Highgate school Cyprus (2008-2010)
 • Practical Classroom Training – Cyprus, training provider – Highgate school, Cyprus (November 2009)
 • Položen ispit za licencu za Profesora razredne nastave (2009)
 • Seminar „Školski razvojini plan“
 • Seminar “Kako napisati projekat” (2008)

Spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Ocenjivanje testova u okviru Međunarodnog istraživanja obrazovnih postignuća učenika četvrtog razreda osnovne škole u oblasti matematike i prirodnih nauka – TIMSS 2011, 2015 i 2019 (Trends in Mathematics and Science Study).