Tijana Bojović

Master učitelj

tijana.bojovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu (2011-2016)

Stručna usavršavanja

 • Master učitelj, Univerzitet u Kragujevcu
 • Izborni predmetni modul Engleski jezik, Nastava engleskog jezika na mlađem školskom uzrastu
 • Stručni skup – tribina – Razvoj životnih vrednosti kod učenika i partnerskih odnosa sa njihovim roditeljima, 2020
 • Vannastavne aktivnosti – ogledalo škole, 2020
 • Program obuke nastavnika razredne nastave za predmet Digitalni svet, 2020
 • Program stručnog usavršavanja – obuke nastavnika u oblasti razvijanja preduzetničkih kompetencija, 2019
 • Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja, 2019
 • Digitalna učionica – digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udzbenika i digitalnih obrazovnih materijala, 2019
 • Learning Management system course, CLIL, AIFA PCM 2017
 • 1st Content and Language Integrated Learning Conference, Albania, 2017
 • Više od igre – dramski metod i dramske tehnike u radu sa decom, 2017
 • Kompleksna metoda u nastavi početnog čitanja i pisanja, 2017

 

Radno iskustvo

 • Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“, 2018-2021.
 • Osnovna škola „Bejza“, 2016-2018.
 • NS pro group – Škola stranih jezika – časovi engleskog jezika za decu mlađeg školskog uzrasta, 2015-2016.

 

Milan Dabović

Učitelj razredne nastave

milan.dabovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu- Master učitelj

Seminari i stručna usavršavanja:

 • Tribina o ADHD-u, Marko Ferek, „Hiperaktivni sanjari”.
 • „Primena individualizovane, programirane, problemske i egzemplarne nastave u školi“

Interna obuka:

 • SeeSaw and ManageBac in a learning process– korišćenje platforme za planiranje nastave

 

Radno iskustvo:

 • Učitelj razredne nastave u OŠ „20. Oktobar“
 • Učitelj razredne nastave u OŠ „ Braće Baruh“

Dodatni angažmani:

 • Rukovodeći animator „Magic Land“ dečija igraonica
 • Pomoćni trener u udruženju rekreativnog jahanja „Bela griva“.
 • Organizacija letnjih kampova za uzrast od 3 do 14 godina.
 • Asistent za terapijsko jahanje.
 • Literalno stvaralaštvo- zbirke pesama:

-Залазак (2013)

-На раскршћу (2014)

-Мимоход (2019).

Marija Milbridge

Marija Milbridge

marija.milbridge@boskovic.edu.rs

Nastavnik Engleskog jezika

 

Obrazovanje:

Pedagoški fakultet (srednjoškolski smer za društvene nauke), Sidnejski Univerzitet, Australija

Nastavni predmeti: engleski i francuski jezik

 

Gimnazija „Fort Street“, Sidnej, Australija

Jezici:

Srpski (maternji jezik)

Francuski (B2-C1)

 

Profesionalno iskustvo:

Nastava engleskog kao stranog jezika, uživo i onlajn, deci i odraslima iz Srbije i drugih zemalja.

Nastava srpskog kao stranog jezika deci i odraslima iz Australije.

Osnovala i vodila Dositej školu srpskog jezika u Kanberi, Australija.

Obuka odraslih u poslovnim veštinama (veštine komunikacije, međusobnih odnosa, menadžment zaposlenih, i drugo) u korporativnom kontekstu, u privatnim, državnim i NVO ustanovama.

Realizacija specijalizovane obuke i radionica u sferama: promena poslovne kulture, zapošljavanje osoblja i planiranje radne snage/ljudski resursi

Dizajn i sprovođenje obuke visoko-obrazovanim kadrovima na prilagođavanju korporativnoj kulturi Australije

Učešće u kreiranju javnih obrazovnih programa u realizaciji Biblioteka Kanbere u Australiji

Učešće u projektima kao član i potpredsednik udruženja “BEA” za promovisanje dvojezičnosti i dvojezične nastave, u Kanberi, Australija.

 

 

Marija Stanković

Profesor nemačkog jezika

Obrazovanje:

Osnovne studije: Nemački jezik, književnost i kultura,  Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Master studije: Srpski  kao strani jezik, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Stručno usavršavanje:

Predavanje nemačkog, engleskog i srpskog kao stranog jezika deci u uzrastu od 6 do 18 godina, grupno i individualno

Predavanje nemačkog jezika odraslima, grupno i individualno

 

Snežana Radonjić

Nastavnik razredne nastave

snezana.radonjic@boskovic.edu.rs

OBRAZOVANJE: Pedagoski Fakultet, Sremska Mitrovica

Nastavnik razredne nastave, metodologije i didaktike

RADNO ISKUSTVO

Naziv obrazovne institucije: ‘Westwood International School’ -IBO

Mesto/Drzava: Gaberon, Bocvana

Radna zaduzenja: Nastavnik razredne nastave u cetvrtom razredu

Period zaposlenja: 2017 – 2020

Naziv obrazovne institucije: ‘Gaborone International School’ – IGCSE (Cambridge International Certification)

Mesto/Drzava: Gaberon, Bocvana

Radna zaduzenja: Ucitelj u pripremnom, prvom i trecem razredu, Kordinator

Period zaposlenja: 2011 – 2016

Naziv obrazovne institucije: ‘Rainbow English Medium ‘– IGCSE (Cambridge International Certification)

Mesto/Drzava: Gaberon, Bocvana

Radna zaduzenja: Nastavnik razredne nastave pripremnog i prvog razreda, Kordinator

Period zaposlenja: 1998 – 2010

Naziv obrazovne institucije: Osnovna Skola ‘Vojislav Voka -Savić’

Period zaposlenja: 1991-1993

Osnovna zaduzenja: Nastavnik razredne nastave pripremnog do cetvrtog razreda u nizim razredima osnovnog obrazovanja

 

PROFESIONALNO USAVRSAVANJE, KOLEKTIVNI I INDIVIDUALNI PROJEKTI/LICNA DOSTIGNUCA

IB Sertifikat o zavrsenoj radionici kategorije 1; Making the PYP Happen

Ucesce u NEASK, CIS, IBO and Self-study Akreditaciji za PYP, NYP and IBDP

IBO radionica o istrazivackom nacinu usvajanja znanja

Radionica na oplemenjivanju PYP; Iz principa u praksu

Sertificat sluzbe hitne medicinske pomoci i obuke prve pomoci

Radionica za saradnike razvijanja IB programa

Nagrada postignuca za sastavljanje zvanicnog nastavnog plana i programa, 2005

ABE Sertifikat o Profesionalnom Udruzenju Poslovnih Upravitelja, 2006

Ovlasceni i zakleti sudski prevodilac i tumac za srpski i engleski jezik, 2007

Trenerska licenca za strucnu obuku i usavrsavanje obrazovanja,2008

Sertifikat o ucescu i doprinosu na turniru sampioni – sampiona nezavisnih skola, 2008

Nagrada za dugogodisnji rad, 2009

Sertifikat o priznanju doprinosa i ucesca; Odbor direktora nezavisnih privatnih skola (CHIPS), 2010

Sertifikat za medjunarodni sistem testiranja engleskog jezika (IELTS); Opsta obuka od strane Britanske visoke komisije, 2013

Sertifikat zahvalnosti za posvecenost radu, 2014

Sertifikat zahvalnosti za pohadjanje radionice o mentalnim bolestima i intelektualnim teskocama; Drustvo za humanitarni razvoj Bocvane (BSHD), 2016

Radionica udruzenja Bocvane za posebne potrebe u obrazovanju koja koristi slojeviti nastavni plan i program za podrsku u ucenju (SNASOB), 2018

Zahvalnica za neiscrpno, pozrtvovano i dozivotno usvajanje znanja, 2018

 

 

 

 

 

 

Biljana Mandić

profesor nemačkog jezika

 

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Master studije –jezik, književnost i kultura

Osnovne studije – germanistika, katedra za nemački i književnost

 

Od 2014. godine pokretač, osnivač i predavač u centru za nemački jezik Schritt für Schritt.

 

Stručno usavršavanje:

„Kooperative Gesamtschule“ Tarmstedt, Nemačka

OŠ „Jelena Ćetković“

„Treća beogradska gimnazija“

 

Milenko Miljić

Profesor geografije

Obrazovanje:

-2010 – Diplomirani geograf za zaštitu životne sredine, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Stručno usavršavanje:

-Cambridge International Examinations online Professional Development course: Introductory Cambridge IGCSE Geography (0460)

-CTP Cambridge IGCSE Geography (0460)

-International Baccalaureate Environmental systems and societies (Cat.2) workshop

Iskustvo u ocenjivanju:

-International Baccalaureate Environmental systems and societies – od 2017

-Cambridge IGCSE Geography (0460) – od 2018

-Cambridge International AS & A Level Human Geography Examiner – od 2020

Prethodno iskustvo:

-2015 – trenutno: profesor Sistema životne sredine i društva na IB programu u Gimnaziji ’’Crnjanski’’

– 2015 – trenutno: profesor geografije na Cambridge programu u Gimnaziji Crnjanski i POŠ ’’Plavi Krug’’

Dr Miloš Paunović

Profesor istorije

milos.paunovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:  Filozofski fakultet odeljenje za istoriju,  Katedra za opštu savremenu istoriju. Doktor nauke iz oblasti britanske spoljne politike u regionu Balkana između dva svetska rata.

Radno iskustvo:

– Saradnik je Centra za primenjene evropske studije (Beograd), a radio je kao istraživač i u Fondu za humanitarno pravo (Beograd)

– Osnivač je i istraživač Centra za sportsko nasleđe jugoistočne Evrope.

U okviru aktivnosti Centra radio je na sledećim projektima realizovanim u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu:

– Sport pamti : srpsko-britanski sportski kontakti u vreme

Prvog svetskog rata/Sport remembers: Serbian-British sporting contacts

during the First World War

– Izbeglištvo u učionici : srpski studenti i đaci u Velikoj

Britaniji za vreme Prvog svetskog rata/Exile in the Classroom: Serbian

students and pupils in Great Britain during the First World War

– Predavao je istoriju u Filološkoj gimnaziji i Osnovnoj školi „Boško

Palkovljević Pinki“

Prezentacije na međunarodnim naučnim skupovima:

Jun 2014:  Kick-Off in Europe’s „Powder Keg“: Cooperation

and Confrontation In Football in South Slavic Lands 1900-1914,

Manchester Metropolitan University, Cheshire Faculty, Crew, UK

Oktobar 2013: An Old Empire and a Newcomer: The British And

Yugoslav Diplomat’s Views On Each Other After the Paris Peace

Conference, University of Oxford, Oxford, UK

Septembar 2013: Football’s Positive Influence on Integration

in Diverse Societies: The Cases of Two Post-War Yugoslavias, UCLAN,

Manchester, UK

Objavljeni radovi:

Koautor i autor je dve stručne monografije i nekoliko naučnih članaka:

Miloš Paunović, „Titova smrt i sahrana u britanskoj štampi“, Godišnjak

za društvenu istoriju, sveska 1- 3 (2007), str. 129-147, Beograd 2007 (i

Serbisk)

Miloš Paunović, Dejan Zec „Football’s positive influence on integration

in diverse societies: the case study of Yugoslavia.“, Soccer & Society

16 (2-3), 232-244, 2015.

Dejan Zec, Miloš Paunović, „Kick-Off in Europe’s Powder Keg: Cooperation

and Confrontation in Football in South Slavic Lands 1900-1914“, in: Dave

Day (ed.), Sport and Leisure on the Eve of the First World War (Crewe:

MMU Sport and Leisure History, 2016), pp. 187 -206.

Miloš Paunović … [et al.], Exile in the Classroom : Serbian students

and pupils in Great Britain during the First World War / Izbeglištvo u

učionici : srpski studenti i đaci u Velikoj Britaniji za vreme Prvog

svetskog rata, Belgrade: Centar za sportsko nasleđe 2016

Dejan Zec, Miloš Paunović, Filip Baljkas, Sport remembers :

Serbian-British sporting contacts during the First World War / Sport

pamti : srpsko -britanski sportski kontakti u vreme Prvog svetskog rata,

Belgrade: Centar za sportsko nasleđe, 2015

Miloš Paunović, Milan Igrutinović, Towards permanent resolution of

Serbia’s open issues with its neighbors, 2019 – Center for Applied

European Studies

Tečno govori engleski i norveški, a služi se još i nemačkim i slovačkim

jezikom

 

 

 

Dr Uroš Tomić

Profesor engleske književnosti i jezika medija (MYP/IB)

Obrazovanje:

 • Osnovne, magistarske i doktorske studije na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta
 • Doktorirao iz oblasti nauke o književnosti i studija kulture i filma

Radi kao profesor na Beogradskom univerzitetu, književni i akademski prevodilac i autor pedagoških priručnika za proučavanje književnih i akademskih dela u SAD.

Naučni istraživač (književnost, film, popularna kultura, translatologija, teorija adaptacije), saradnik Američkog kulturnog centra, autor jednog romana i brojnih kratkih priča objavljenih u Velikoj Britaniji i SAD.

Osam godina iskustva na mestu profesora engleske književnosti u okviru IB  diploma programa (sertifikati: English A: Literature i English A: Language and Literature).

Jelena Popović-Rakočević

Profesor geografije

jelena.popovic.rakocevic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Geografski fakultet, Beograd, osnovne i poslediplomske studije, magistar geoprostornih nauka

Stručno usavršavanje:

 • „Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj unutra ustanove“, OKC Bor, 2019.
 • „Digitalni atlas“, OKC Bor, kompetencija K1, priroritet oblasti 3, 2018.
 • Cerificate of participation, Introduction to the Cambridge Lower Secondary Checkpoint for Global Perspectives (1129), 2018/2019.
 • Skills for adolescence, 2015.
 • „Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika“, OKC Bor, 2015.
 • „Zašto je važno samovrednovanje učenica i učenika“, 2014.
 • „Motivacija za učenje i psihološki principi učenja“, 2011.
 • „Osposobljavanje nastavnika i profesora za mentore klubova za Ujedinjene Nacije u školama“, 2011.
 • „Porodica u vrtlogu droge“, 2009.
 • „Umeće komunikacije“, Psihokod, 2003.
 • Član predmetne komisije za geografiju i oblasne komisije za društvene nauke i filozofiju u reformi obrazovanja, od 2001/02.
 • Stipendija Georg-Eckert Institut, Braunschweig, Nemačka, 2002., 2003. i 2004.
 • Učešće na Konferenciji posvećenoj obrazovanju dece u oblasti zaštite životne sredine, „Leave it to us“, Eastborne, Great Britain, 2000.