Dunja Dizdarević

Đak generacije 2016-2017.

Diplomirala je biznis menadžment na King’s koledžu u Londonu kao jedan od studentata sa najboljim uspehom. Godine 2018. je dobila 100% stipendiju kako bi predstavljala King’s koledž na studentskoj razmeni u Džakarti.

Nekoliko puta je stažirala u najvećoj evropskoj investicionoj banci BNP Paribas, gde je trenutno stalno zaposlena na mestu analitičara prodaje i trgovine, sa mestom prebivališta u Londonu.

Lana Milenković

Đak generacije 2012/13.

 

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,56. Pripravnički staž obavljam na Klinikama Stomatološkog fakulteta od maja 2020. godine.

Tokom studiranja pisala studentske naučne radove:

 • Karijes ranog detinjstva – šta je uzrok? (prvi autor, poster prezentacija na IV kongresu dečijih stomatologa Srbije, novembar 2019)
 • Karijes ranog detinjstva – zašto je i dalje jedno od najčešćih oboljenja 21. veka? (autor, 60. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2019, Kopaonik)
 • Karijes ranog detinjstva – kako stati na put problemu? (koautor, 60. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2019, Kopaonik)
 • Odnos budućih stomatologa prema radu sa osobama sa posebnim potrebama (koautor, 59. kongres studenata biomedicinskih nauka sa međunarodnim učešćem, 2018, Kopaonik)
 • Ana Vukovic, Dejan Markovic, Jovana Tajevic, Lana Milenkovic, Tamara Peric. Impact of Special Care Dentistry training on attitudes of undergraduate students towards dental patients with disabilities a pilot study. 24 th Congress of International Association of Disability and Oral Health, Dubai UAE, 2018 – prva nagrada u kategoriji najbolji istraživački rad iz oblasti edukacije.

 

Damjan Spasojević

Generacija 2015/16.

Obrazovni status

Osnovna škola „Ruđer Bošković“, Beograd, Vukova diploma; 2004.

Srednja škola: Gimnazija „Ruđer Bošković“, Vukova diploma; 2012.

2016. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

2020. student IV godine fakulteta Univerziteta u Beogradu , smer međunarodno pravo

Svojim angažovanjem u Ruđeru, doprineo je unapređenju vanastavnih i kreativnih aktivnosti škole.

 • Glavni i odgovorni urednik časopisa osnovne škole „Đački kutak“ (višestruko nagrađivanog školskog časopisa na republičkom konkursu za izbor najboljeg školskog lista, u organizaciji Društva za srpski jezik i književnost)
 • Lektor i novinar gimnazijskog časopisa „Sokolske novine“
 • Višestruki polaznik Istraživačke stanice Petnica
 • Član učeničkog parlamenta – u osnovnoj školi potpredsednik i u gimnaziji sekretar
 • Inicijator humanitarne aktivnosti „POKLONI KNJIGU – OBRADUJ SELO“ (opremanje knjigama seoskih školskih biblioteka u Srbiji)
 • Učešće u regionalnoj aktivnosti BaLMUN (Banja Luka Model of UN)- BANJA LUKA sa IB gimnazijama iz regiona; 2015, 2016;
 • Učešće u okviru tima škole Gimnazija „Ruđer Bošković“ u međunarodnom projektu „SEE THE FACE BEHIND THE LABEL“, na temu integracije migranata, izbeglica u organizaciji ACES (Academy of Central European Schools), SOLIDARITY AWARD, uručena timu na ceremoniji u Bratislavi.

Ovaj projekat je sproveden u saradnji sa IB gimnazijom iz Bugarske.

 • „Književna popodneva Damjana Spasojevića“, organizovala škola u formi javnih časova na određenu temu.

Jovana Maksić

Generacija 2013/14

 

OBRAZOVANJE

Charité – Universitätsmedizin – Berlin, Nemačka, oktobar 2018. do danas, Master medicinske neuronauke

New York University Shanghai – Šangaj, Kina, septembar 2014 – maj 2018. Diplomirala neuronauku sa prosečnom ocenom 3.3 od 4.00

ISTRAŽIVAČI RAD

Laboratorija Michael Brecht i Laboratorija John-Dylan Haynes, Bernstajn centar za računarsku neuronauku, Univerziteta Humboldt u Berlinu, Nemačka

Neuronski korelati obrade kanibalističkih slika

Master teza, mart 2020 do danas

 • Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)
 • Razvoj paradigme ponašanja
 • Pisanje etičkih predloga

Laboratorija Michael Brecht, Bernstajn centar za računarsku neuronauku, Univerziteta Humboldt u Berlinu, Nemačka

Igra i siva masa

Rotacija u laboratoriji i student pripravnik, jul 2019. do danas

 • Stereotaksična hirurgija kod pacova
 • Anterogradno praćenje
 • Duboka stimulacija mozga
 • Snimci ultrasonične vokalizacije
 • Perfuzija fiksacije cele životinje
 • Histologija i anatomija

Laboratorija Dietmar Schmitz, Charité – Universitätsmedizin, Istraživački centar za neuronauku, Berlin, Nemačka

Elektrofiziološko istraživanje neurona srednjeg entorinalnog korteksa

Rotacija u laboratoriji, januar – mart 2019.

– Priprema reza mozga miša

–  Elektrofiziologija celih ćelija na akutnim rezovima mozga

– Analiza podataka

Laboratorija Robert C. Froemke, Medicinski fakultet Univerziteta u Njujorku, Skirball institute biomolekularne medicine – Njujork, Njujork

Istraživačka ERP studija: Ljudski slušni zadatak „kreni / ne kreći“

Student pripravnik, januar – decembar 2017.

Podsticanje saradnje između laboratorije Robert C. Froemke (NYU Langone Medical Center) i Laboratorije za translativna auditivna istraživanja (Bellevue Hospital)

–     EEG snimci (pacijenti sa normalnim sluhom i kohlearnim implantatom)

–    Redukcija artefakata

–    Analiza podataka

 Pedijatrijska neurologija EEG laboratorija, Opšta bolnica “Đorđe Joanović” – Zrenjanin, Srbija

Stažiranje tokom leta, jun-avgust 2016.

 • Asistencija pri kliničkim EEG snimanjima i prijemu pacijenata koji pate od epilepsije

–   Otkrivanje, praćenje i izveštavanje o klinički značajnim događajima tokom snimanja

– Opsežni pregled literature o kliničkoj elektroencefalografiji

 

POČASTI I NAGRADE

NeuroCure – stipendija klastera izvrsnostiUniverzitet Njujork – na spisku dekanata Šangaja za akademsku 2016-2017Univerzitet Njujork – puna školarinaStipendija škole „Ruđer Bošković” za međunarodni IB Diploma Program -stipendija za smanjenje školarine

SERTIFIKATI

Osnovni kurs iz laboratorijskih nauka o životinjama (miš / pacov)

Goethe Zertifikat B2 (82/100)

TOEFL iBT (115/120)

VEŠTINE I TEHNIKE

–   Elektroencefalografija (EEG)

–    Funkcionalna magnetna rezonanca (fMRI)

–    Metoda nametnute voltaže (patch clamp)

–    Analize ponašanja kod glodara

–    Stereotaksična hirurgija kod pacova

–    Perfuzija fiksacije cele životinje

–    Histologija i anatomija

–    Snimanje svetlosnom mikroskopijom

–    Analiza podataka

Softver – MATLAB, R, MS

Jezici: srpski jezik (maternji), engleski jezik (tečno govori), nemački jezik (tečno govori), kineski mandarinski (srednji nivo)

VOLONTERSKI RAD

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu – Beograd, Srbija

„Mesto na kome se ukrštaju neuronauka i filozofija”

Organizator predavanja i prezenter, decembar 2016.

 • Organizovala je i prezentovala na brojnim predavanjima na Univerzitetu u Beogradu, na kojima se diskutovalo o ključnim pitanjima neuronauke i filozofije

Međunarodno odeljenje Šangajske srednje škole – Šangaj, KinaNacionalni turniri za akademske debate srednjih škola u Šangaju, regionalni drugi krugKinesko udruženje za javni govor i debatu

Debatni sudija, 2016.

 • Uspešno je ispunila sve obaveze debatnog sudije, uključujući i organizovanje debatnih timova, merenja vremena tokom debate, izračunavanje bodova govornika, davanje povratnih informacija i donošenje odluke o konačnom pobedniku.

REFERENCE

-Dr. Robert C. Froemke, glavni istraživač u Laboratoriji Froemke
New York University School of Medicine
Skirball Institute of Biomolecular Medicine

-Prof. Dr. John Rinzel, profesor neuronauke i matematike
Center for Neural Science and Courant Institute of Mathematical Sciences
New York University

-Prof. Dr. Michael Brecht
Animal Physiology / Systems Neurobiology and Neural Computation
Bernstein Center for Computational Neuroscience
Humboldt University Berlin

Jovana Bošković

Generacija 2011/12.

 

Po završetku Ruđera upisala Fakultet političkih nauka, smer novinarstvo. Završila sam početkom 2017. godine i otišla sam u Prag sa željom da upišem master studije na Karlovom univerzitetu. Zaposlila sam se kao projekt menadžer u firmi Kantar u Pragu, koja se bavi istraživanjem tržišta (testiraju TV reklame). U Južnoj Koreji sam provela dva meseca, putovala sam i volontirala. Potom sam se preselila u Madrid gde sam predavala engleski jezik. Tu sam bila sve do korone kad sam odlučila da se vratim u Prag. Od aprila radim u marketinškoj firmi Wunderman Thompson opet kao projekt menadžer.

Đorđo Matić

Generacija 2018/19.

Prvi u istoriji postojanja Obrazovnog sistema Ruđer Bošković koji je upisao Vojnu akademiju, smer menadžment u odbrani,  i prvi na Vojnoj akademiji koji je došao iz privatnog obrazovnog sistema i sa međunarodnog programa.

Nađa Snegić

Generacija 2018/19.

Gimanzija Ruđer Bošković i IB program su me fantastično pripremili za ono što me je čekalo nakon upisa na fakultet.

Trenutno sam student druge godine Internacionalne biznis administracije na Erasmus Univerzitetu u Roterdamu, Holandija, i uvek se rado setim srednjoškolskih dana.

Andrej Kokir

Generacija 2019/20.

TU Graz, Graz University of Tehnology, Bachelor’s Degree Programme Mechanical Engineering and Business Economics

Ana Simonović

Generacija 2011/12.

 

Pohađala je filološki smer u Školi „Ruđer Bošković“, а potom 2012. upisala je  Fakultet Političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer medjunarodni odnosi.

Studiranje je nastavila u Milanu, Studije za Bliski Istok (Università Cattolica del Sacro Cuore). Imala je praksu u MSP-u, u odeljenju za Afriku i Bliski istok. U međuvremenu, pored italijanskog, usavršila je i arapski jezik. Trenutno završava još jedan master na FPN-u, Studije roda.

Zaposlena je u porodičnoj firmi na poziciji generalnog direktora.

Marko Pecarski

Generacija 2017/18.

Marko Pecarski, rođen  12.02.2000. godine u Gijonu, u Španiji. Završio Osnovni školu „Karađorđe” i Gimnaziju „Ruđer Bošković”, studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 Košarku igra od 7. godine i to je njegov poziv. Nastupa za Reprezentaciju Srbije od 15. godine.

Dva puta bio juniorski prvak Evrope i najbolji  igrač Eveopskog prvenstva za juniore 2018. godine. Najbolji strelac svetskog prvenstva 2019. godine za igrače do 19 godina.