Međunarodna razmena učenika

U školi „Ruđer Bošković“ organizuju se i međunarodne razmene učenika. Kroz razmenu mladi razvijaju svoje kompetencije, bave se temama koje su od opšteg društvenog značaja, otkrivaju nove kulture, navike i životne stilove. Rade na osnaživanju vrednosti kao što su solidarnost, demokratija, prijateljstvo. Do sada smo uspešne učeničke razmene realizovali sa Rusijom (Klimovsk), Grčkom (Atina) i Italijom (Merano i Ankona).