Dragana Pavlićević

Profesor matematike i informatike

dragana.pavlicevic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Diplomirani matematičar

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, smer: Numerička matematika i optimizacija

Stručno usavršavanje:

– Unapređivanje nastave matematike u starijim razredima OŠ

– Specijalizovani republički seminar za nastavnike matematike u osnovnim i

srednjim školama – rad sa mladim matematičarima

– Odabrana poglavlja iz matematike za 5., 6., 7. i 8.razred OŠ- geometrija

– Elektronska škola za početnike

– Arhimedesove matematička tribine– stalni seminari za stručno usavršavanje

– Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan
– Unapređivanje nastave matematike u starijim razredima OŠ – primena obrazovnih standarda
– Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu nastavnu praksu

– IB workshop Foundations of the MYP (avgust 2018.)

– IB workshop Global contexts for teaching and learning (novembar 2018.)

– IB workshop Approaches to learning (avgust 2019.)

Učešće u projektima:

– Republička smotra talenata (Centar za talente) – komisija za pregledanje i odbranu radova
– Rad sa nadarenim učenicima