Aleksandar Maričić

Generacija 2015, ostvario 39 poena u okviru IB programa, završio je osnovne studije na Royal Holloway, a trenutno pohađa jednogodišnje master studije na Cambridge University.