Ivana Kolaković

Profesor biologije i Environmental Systems and Societies

ivana.kolakovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, smer opšta biologija

Usavršavanje:

-Pasteur istitute, Vall de Ruil, Francuska, 2004.

-Pasteur istitute, Lyon, Francuska, 2014.