Danica Simović

Profesor engleskog jezika i književnosti

danica.simovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek – anglistika, katedra za engleski jezik i književnost,osnovne i master studije

Stručno usavršavanje:

 • Usavršavanje nastavnika engleskog jezika u osnovnim I srednjim školama – Learning technologies for the classroom 2, 2015
 • Kako unaprediti I vrednovati sopstvenu nastavnu praksu, 2013
 • Teacher Development Session: Cambridge Day 2013, British Council, 2013
 • Annual ELTA International ELT Conference
 • Kako vrednovati i unaprediti sopstvenu nastavnu praksu, 2011
 • Mini seminar za nastavnike engleskog jezika, 2010
 • Teacher Development Session: Upskilling English Teachers, British Council, 2014
 • An introduction to the PYP Curriculum Model, Category 1, 2015
 • Evidencing learning (PYP Workshop, Category 2), 2019
 • Teaching Young Learners
 • Dealing with large, mixed-ability classes
 • Teaching English to Young Learners: CLIL in Teaching Young Learners
 • The English Book – Oxford Day
 • Kako sastaviti pouzdan test znanja (februar-april 2014.)
 • Razvojni Montesori materijali u funkciji predškolskog pripremnog programa
 • Content and Language Integrated Learning – CLIL

 

Učešće u projektima:

 • Interni školski projekti
 • Rad sa nadarenim učenicima (centar za talente)
 • Član ispitne komisije na smotrama naučno istraživačkih radova iz engleskog jezika (regionalni i republički nivo), 2010-2011. godine