Bojana Šunjkić

Profesor matematike i računarstva

bojana.sunjkic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu – Diplomirani matematičar na master studijama

Stručno usavršavanje:

-Kako unaprediti i vrednovati sopstvenu praksu
-Adobe Photoshop seminar
-Odabrana poglavlja iz matematike za V, VI, VII i VIII razred osnovne škole
-Elektronska škola za početnike
-Moodle platforma
-Maths High Level for IBDP Teachers
-Arhimedesove matematičke i računarske tribine