Aleksandra Pasarić

Profesor matematike i računarstva

aleksandra.pasaric@boskovic.edu.rs

Obrazovanje: Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu – Diplomirani matematičar (Računarstvo i informatika)

Stručno usavršavanje:

-Oblici i logička struktura nastave matematike
– Metode, tehnike i postupci prevazilaženja konflikata u procesu obrazovanja
-Arhimedesove matematičke i računarske tribine
– Nove tehnologije u obrazovanju
– Obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina
– Teaching with the Brain in Mind webinar (novembar 2017.)
– IB workshop Launching the MYP (mart 2018.)
– EBSCO face-to-face workshop (april 2018.)
– IB workshop Global contexts for teaching and learning (novembar 2018.)